KNAW

Research

Determinants of smoking cessation in adolescents

Pagina-navigatie:


Update content


Title Determinants of smoking cessation in adolescents
Period 07 / 2006 - 02 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1332808
Data Supplier Website IVO

Abstract (NL)

Vraag- en doelstelling: Inzicht verkrijgen in welke factoren belangrijk zijn in het proces van stoppen met roken bij adolescenten; hierbij wordt zowel gekeken naar daadwerkelijk stoppen als naar eerdere stadia in dit proces. Opzet onderzoek: Een total van 33 willekeurig geselecteerde middelbare scholen afkomstig uit heel Nederland nam deel aan het onderzoek. Vanaf de eerste en tweede klas werd aan jongeren jaarlijks een vragenlijst afgenomen over hun rookgedrag. In totaal zijn vijf metingen uitgevoerd. De vragenlijsten bestonden uit vragen over het gebruik van sigaretten, nicotine afhankelijkheid, aantal en duur van stoppogingen, de voor- en nadelen van roken, opvoeding op het gebied van roken, verleidingen om te roken, smoesjes om te roken en over de processen die een rol spelen bij stoppen met roken. Later binnen het project is een experiment uitgevoerd waarin middels een craving-manipulatie (abstinentie vs. vrij roken) het effect van een periode van abstinentie op ervaren craving en onthoudingsverschijnselen is onderzocht.

Related organisations

Related people

Classification

D24200 Health education, prevention
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation