KNAW

Onderzoek

Preventie van depressie en/of angst op latere leeftijd: Een randomised...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Preventie van depressie en/of angst op latere leeftijd: Een randomised controlled trial (RCT) naar de (kosten)effectiviteit van integratieve reminiscentie
Looptijd 01 / 2008 - 11 / 2012
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1333124
Leverancier gegevens Website OPG; Website UT

Samenvatting

Gedurende mijn promotieproject ga ik mij bezighouden met preventie van depressie en angst op latere leeftijd. Depressie en angst onder ouderen vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve of angststoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige depressieve en/of angstklachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases. Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) leidt tot afname van depressieve klachten en waarschijnlijk ook tot afname van angstklachten. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige, specifiek voor ouderen ontwikkelde methodiek, waarin ouderen herinneringen ophalen, hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie en angst. Op de Universiteit Twente werd een methode voor life-review ontwikkeld voor 55-plussers met lichte tot matige depressieve en/of angstklachten: De verhalen die we leven . Centraal in het project staat onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van deze cursus. In deze studie wordt door middel van een randomized controlled trial (RCT) onderzocht wat de effecten zijn van de cursus op depressie, angst, kwaliteit van leven en psychologisch welbevinden. Daarnaast zullen economische analyses worden uitgevoerd.

Samenvatting (EN)

My PhD project is focused on prevention of depression and anxiety in later life. Among elderly people, depression and anxiety are a significant health problem. By far the most important risk factor of late-life depression or anxiety disorder is the presence of depressive symptoms and/or anxiety symptoms. In order to reduce the risk of new onsets of anxiety and depression, prevention has to be the main objective. International research indicates that integrative reminiscence (life-review) leads to a reduction in depressive symptoms and may also be effective in reducing anxiety. Integrative reminiscence is a low threshold prevention method, especially developed for the elderly and directed at an active re-evaluation of one s life. It encompasses an active search to alternatives for life stories that underlie depression or anxiety. At the University of Twente a course for life-review was designed, The stories we live by , aimed at people of 55 years and over, with mild depressive and/or anxiety symptoms. In this project the (cost) effectiveness of this course is investigated. The effects of the course on depression, anxiety, quality of life and mental health are investigated by means of a randomized controlled trial. In addition, economic analyses will be conducted.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO
D51000 Psychologie
D53000 Gerontologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie