KNAW

Research

Friction between phonetics and phonology: The status of affricates

Pagina-navigatie:


Update content


Title Friction between phonetics and phonology: The status of affricates
Period 09 / 2008 - 11 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1333673
Data Supplier Website CLS

Abstract

The research deals with the mental, or phonological, representation of one particular type of sounds: affricates. Affricates are complex sounds, like the initial and final consonant sounds in the English word judge. The articulation of an affricate starts with a complete obstruction of air in the vocal tract, which has to be released subsequently. In this respect, affricates are similar to plosive consonants. However, in the case of affricates, the obstructed air is released through a relatively narrow passage, which causes audible friction, as in the case of simple fricatives. This latter aspect differentiates affricates from normal stops. Nevertheless, the length of an affricate equals the time of a simplex consonant. Although the phonetic realization of affricates is unproblematic, their phonological representation is highly debated. Affricates seem to behave either as stops or fricatives, and different analyses have been proposed in the existing literature, describing affricates either as simplex or as complex elements depending on the language in question.

Abstract (NL)

Mensen maken een onderscheid tussen klinkers en medeklinkers, en ook binnen die groepen bestaat er weer een verder onderscheid. Dit onderzoek kijkt naar de samengestelde klanken die we bijvoorbeeld vinden aan het begin van het Engelse chip of het Duitse Pferd, en die 'affricaten' worden genoemd. Hun naam verwijst naar de manier waarop ze worden uitgesproken: eerst iets 'hards' en dan iets 'wrijvends', de frictie. Van deze klanken was nog niet duidelijk hoe ze precies worden gelabeld in het hoofd van een spreker. Vormen ze een aparte categorie of zijn ze in feite niks anders dan een gewone p of t? Janine Berns laat in haar proefschrift zien welke patronen van affricaten we typisch wel en typisch niet terugvinden in klankinventarissen en waarom. Het blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat sprekers een apart etiket in hun hoofd hebben voor affricaten, en dat de frictie niet meer is dan een bijproduct van de uitspraak.

Related organisations

Other involved organisations

Prof. Bernard Laks (Université Paris X Nanterre)

Related people

Supervisor Prof.dr. H.M.G.M. (Haike) Jacobs
Doctoral/PhD student Dr. J.K.M. Berns

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation