KNAW

Research

The development of proficiency in the fraction domain

Pagina-navigatie:


Update content


Title The development of proficiency in the fraction domain
Period 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1333696
Data Supplier Website ICO

Abstract (NL)

Centrale onderzoeksvraag Hoe ontwikkelt het leren van breuken zich in de doorlopende leerlijn van de bovenbouw basisschool naar de basisvorming? Samenvatting Er is een groeiende bezorgdheid over het instroomniveau van studenten in het hoger onderwijs. Wiskundige basisvaardigheden en de beheersing van algebra vormen een groot probleem. In veel studies speelt wiskunde een rol en juist de basisvaardigheden zijn nodig om snel de eerste stappen in het oplossingsproces te zetten. Bovendien mag de uitleg van nieuwe onderwerpen niet gehinderd of vertraagd worden door een gebrek aan basiskennis. Er wordt op dit moment veel gedaan aan het diagnosticeren van deficiënties en het aanbieden van opfriscursussen. In mijn promotieonderzoek willen we echter op zoek gaan naar oorzaken van de verminderde basisvaardigheden. We nemen het breukendomein als uitgangspunt en focussen ons op het begin van die doorlopende leerlijn; dat wil zeggen de bovenbouw van de basisschool en de basisvorming in het VWO. De resultaten van een literatuurstudie geven aanleiding om niet alleen naar het kunnen oplossen van een bepaald type opgave (vaardigheid) te kijken maar ook naar de methode die gebruikt is voor de oplossing (strategiegebruik). Om vaardigheden en strategiegebruik te bepalen wordt leerlingen van deelnemende scholen gevraagd een toets te maken, waarbij ze naast het antwoord ook de gemaakte tussenstappen opschrijven. In dit project gaan we uit van een hiërarchische structuur van het breukendomein. We gebruiken de theorie van knowledge spaces om deze hiërarchie te beschrijven en daarmee het huidige curriculum te evalueren. We kijken hier zowel naar het formele curriculum als naar de begrips- en vaardigheidesontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast worden er statistische analyses uitgevoerd naar error-rates, statistische verdeling van strategiegebruik en opeenvolging van vaardigheden en strategiegebruik. Naar aanleiding van de resultaten van deze analyses wordt het onderzoek aangevuld met kwalitatieve analyses.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation