KNAW

Research

Improving university lectures with feedback and consultation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Improving university lectures with feedback and consultation
Period 01 / 2008 - 04 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1333719
Data Supplier Website ICO

Abstract (NL)

Als studenten tijdens een cursus hoorcolleges evalueren, zonder dat de docent enige verdere ondersteuning ontvangt, verbetert de kwaliteit van het hoorcollegeonderwijs daarmee niet. Wanneer docenten tijdens de cursus ook gesprekken voeren met een coach over de hoorcollege-evaluaties, heeft dat wel een positief effect. Mariska Knol onderzocht of de kwaliteit van universitair hoorcollege-onderwijs verbetert als studenten al tijdens de cursus een aantal hoorcolleges evalueren voor docenten (in plaats van uitsluitend na afloop van de cursus). Ze bekeek of het verschil maakt als docenten daarbij direct gesprekken voeren met een coach over de hoorcollege-evaluaties. Knol deed onderzoek onder 75 UvA-docenten van verschillende faculteiten, verschillend in leeftijd, functie en didactische kwaliteit. Docenten leren tijdens de cursus door gesprekken met een coach naar eigen zeggen zeer veel over hun hoorcollegeonderwijs; met mate verbetert ook het lesgeven tijdens de cursus (volgens de studenten). Studenten geven aan door deze tussentijdse evaluaties meer van de docent te leren. De resultaten gelden voor zowel junior als senior docenten, en voor zowel kleine als grote hoorcolleges. Het universitair onderwijs wordt massaal en voortdurend geëvalueerd door studenten. Dit wordt door velen, ook docenten, als zeer belangrijk ervaren voor de interne kwaliteitszorg. Echter, onderzoek laat zien dat deze intensieve praktijk weinig effect heeft op de didactische ontwikkeling van docenten als aanvullende ondersteuning voor docenten ontbreekt. Het is alsof de dokter een diagnose stelt en je verder succes wenst. Met één coachinggesprek over de studentevaluaties leren docenten al veel meer. Docenten gaan in korte tijd door coaching ook beter lesgeven, maar deze vooruitgang is matig. De gemiddelde docent heeft hiervoor naar verwachting meer tijd of meer ondersteuning nodig.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.H. van Driel
Supervisor Prof.dr. H.L.J. van der Maas
Co-supervisor Prof.dr. G.J. Mellenbergh
Doctoral/PhD student Dr. M.H. Knol

Classification

D51000 Psychology
D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation