KNAW

Onderzoek

De EU-opvangrichtlijn voor asielzoekers. Rechtsbescherming tegen besluiten...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De EU-opvangrichtlijn voor asielzoekers. Rechtsbescherming tegen besluiten tot het onthouden van opvangvoorzieningen aan asielzoekers in Nederland en Frankrijk
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1333765
Leverancier gegevens Website Centrum voor Migratie Recht

Samenvatting

De Europese Commissie stelde in 2007 vast dat de Richtlijn voor opvang van asielzoekers lidstaten te veel vrijheid geeft bij de omzetting in de nationale wetgeving. Dat heeft geleid tot onwenselijke verschillen in opvangvoorzieningen. Asielzoekers kunnen daardoor verleid worden tot 'shoppen': het kiezen van het land van bestemming vanwege de opvangvoorzieningen. Jurist Folke Larsson stelt vast dat er verschillen bestaan in opvangvoorzieningen tussen het Nederlandse en het Franse recht. Verder is het recht op asiel en het daaraan gerelateerde recht op opvang in de Franse grondwet én in de sociale zekerheidswetgeving opgenomen, zodat het met extra waarborgen is omkleed. In Nederland maakt de verantwoordelijke minister zelfstandig de regels voor de opvangvoorzieningen. Een ander verschil is dat de hoogste Franse bestuursrechter, anders dan de Raad van State, meermaals zeer kritisch heeft geoordeeld over Franse regelgeving en overheidsbesluiten die het recht op opvang aan asielzoekers onthielden. Ook concludeert de promovendus dat de omzetting van de Opvangrichtlijn in beide landen op onderdelen niet voldeed of voldoet aan de eisen van de richtlijn.

Samenvatting (EN)

This research studies the transposition of Article 16 (the competence to withdraw, reduce or refuse reception facilities) and Article 21 (right to judicial protection against those decisions) of the Reception Directive in The Netherlands, France and the United Kingdom. Are these provisions transposed in national (administrative) law of the indicated Member States? The research studies the procedural conditions which EC law and the ECRM prescribe in case a decision based on Article 16 is taken and the obligations of the MemberStates under EC law and the ECRM in organising judicial protection and control. The research should answer the question whether the Member States follow those obligations and if the transposition of the indicated provisions of the Directive leads to differences between the member states.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie