KNAW

Research

Essays on Upper Echelons & Strategic Renewal: A Multilevel Contingency Approach

Pagina-navigatie:


Update content


Title Essays on Upper Echelons & Strategic Renewal: A Multilevel Contingency Approach
Period 01 / 2007 - 05 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1333798
Data Supplier Website ERIM

Abstract (NL)

Waarom kiezen bedrijven voor verschillende vormen van strategische vernieuwing? Een onder welke omstandigheden? Bij elke uitdaging spelen andere elementen van kennis, ervaring en vaardigheden van het topmanagementteam een rol. Om te overleven moeten bedrijven hun strategieën vernieuwen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgevingen. Uit het onderzoek van Heyden komt naar voren dat bedrijven zelfs bij identieke omstandigheden verschillende vernieuwingsstrategieën volgen. Bij verschillende topmanagement teams worden namelijk bij elke uitdaging andere elementen van kennis, ervaring en vaardigheden geactiveerd. Dit blijkt uit de manier waarop zij informatie zoeken, welke prioriteit zij aan bepaalde zaken geven en de reikwijdte van de strategische alternatieven die zij overwegen. Ook de vooroordelen die heersen bij het oplossen van problemen spelen een belangrijke rol. Deze vooroordelen werken als informatiefilters. Ze helpen verklaren waarom topmanagers onder welke condities inzetten op bepaalde veranderingsstrategieën, zoals stroomlijnen en herstructureren in plaats van productvernieuwing of bedrijfsovernames. Diversiteit Een andere bevinding van Heyden is dat de rol van diversiteit op middenkaderniveau cruciaal is. Dit is een element dat vaak niet wordt overwogen, maar wel een die de keuzes van het topmanagement kan maken of breken. Het onderzoek van Heyden is het eerste onderzoek waarbij de gezamenlijke invloed van topmanagement en middenkader zo expliciet is overwogen. Voor zijn proefschrift ontwikkelde en testte Heyden theorieën over hoe en onder welke omstandigheden de hoogste echelons kiezen voor verschillende vernieuwingsstrategieën op omgevings-, bedrijfs- en teamniveau. De promovendus richtte zich op de invloeden van algemene directeuren, het topmanagementteam en middenkadermanagement op interne en/of externe vormen van vernieuwingen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr.ing. F.A.J. van Den Bosch
Supervisor Prof.dr. H.W. Volberda
Co-supervisor Dr. J.S. Sidhu
Doctoral/PhD student Dr. M.L.M. Heyden

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation