KNAW

Research

Management Innovation: Studies of the role of Internal Change Agents

Pagina-navigatie:


Update content


Title Management Innovation: Studies of the role of Internal Change Agents
Period 01 / 2007 - 11 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1333884
Data Supplier Website ERIM

Abstract (NL)

In zijn proefschrift Management Innovation: Studies of the role of Internal Change Agents, bestudeert Ignacio Vaccaro de rol van interne change agents over verschillende hiërarchische niveaus: van CEO s tot topmanagement teams en zelfsturende teams. Interne veranderingsagenten (change agents) hebben daadwerkelijk het vermogen kansen te herkennen om innovatie in management na te streven, alsmede de leiding te nemen bij het implementeren en verzamelen van de nodige organisatorische middelen om succes te kunnen borgen. Zo bleek dat dat het leiderschapsgedrag van CEO s stimulerend werkte voor innovatie in management, hoewel deze relatie wel afhankelijk was van de grootte van de organisatie. Hoe groter de organisatie, hoe relevanter het werd voor de CEO om leiderschapsgedrag met elementen als meedenken, inspiratie en intellectuele stimulering aan de dag te leggen. De onderzoeken van Vaccaro tonen aan dat interne change agents een belangrijke rol hebbenbij het stimuleren van innovatie in management, door het vertonen van een breed spectrum van leiderschapskarakteristieken. Zij moeten een boeiende visie bieden, een omgeving creëeren waarbinnen verandering gestimuleerd wordt, en de implementatie van nieuwe praktijken, processen en structuren ondersteund wordt. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat op het niveau van het topmanagement een team met leden die verschillende achtergronden en expertises meer succes hebben bij het innovatie in management. Volgens Vaccaro geldt dit met name wanneer teams ook een hoge graad van sociale integratie hebben (d.w.z. als ze echt als een team samenwerken) Daarnaast waren TMT s die open staan voor advies en kennis uit hun eigen organisatie ook beter geschikt voor het mogelijk maken van veranderingen in managementpraktijken. Tenslotte deed Vaccaro een case study naar zelfsturende teams bij een anti-infectiemiddelenfabriek van DSM. Dit is een managementinnovatie die gericht is op teams met een hoge graad van autonomie zodat ze zelf hun werk naar eigen goeddunken kunnen organiseren. Het biedt een inzicht in de manier waarop verschillende interne change agents op verschillende hiërarchische niveaus invloed kunnen uitoefenen op het aandrijven van nieuwe managementmethoden via leiderschapsgedrag, het uitwisselen van kennis tussen verschillende bedrijfsonderdelen of organen, en het vertrouwen tussen en binnen de verschillende teams. Deze case study wijst er ook op dat er een potentiële synergie bestaat tussen technologische en management innovatie. Vaccaro benadrukt dat het nodig is de veranderingen te bezien in het licht van wat geproduceerd wordt.

Related organisations

Related people

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation