KNAW

Research

Corporate Reputation Management: Reaching Out to Financial Stakeholders

Pagina-navigatie:


Update content


Title Corporate Reputation Management: Reaching Out to Financial Stakeholders
Period 01 / 2008 - 02 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1333887
Data Supplier Website ERIM

Abstract

Corporate reputation is important for firms long-term performance and competitive advantages. This dissertation sets out to understand the relationship between corporate reputation and a company s attractiveness to financial stakeholders from different angles. Specifically, I examine the role of corporate reputation in the context of the agency problem to explain the causal chain through which the uncertainties and risks are mitigated for investors. This dissertation contributes to the multifaceted conceptualization of reputation (1) by examining different economic values of overall corporate reputation and its pre-condition visibility, (2) by considering reputation among different stakeholders public stakeholders and financial stakeholders, and (3) by distinguishing two dimensions of financial reputation trustworthiness and attractiveness. Acknowledging this multifaceted conceptualization of corporate reputation is crucial for firms to develop an effective strategy for reputation management, and further achieving competitive advantages. The overarching finding across the studies is that reputation management contributes to both attracting financial stakeholders and achieving a superior financial performance of the corporation. Particularly, I identified the mediating role of financial reputation in the mechanism through which public reputation affects financial performance. This result also contributes to the understanding of how reputations among different stakeholder groups affect financial performance differently.

Abstract (NL)

Met haar proefschrift wil Wang inzicht bieden in de vraag of, waarom en wanneer verschillende dimensies van de ondernemingsreputatie de voorkeur en besluitvorming van de financieel belanghebbenden kunnen beïnvloeden. Zij concludeert dat het eenvoudigweg vergroten van de zichtbaarheid van het bedrijf zonder het verbeteren van de bedrijfsreputatie de marktprestaties van het bedrijf schade toebrengt. Om een positieve perceptie op te bouwen bij financieel belanghebbenden dienen managers zich meer te richten op het verbeteren van de prestaties van het bedrijf. Zij moeten vooral letten op zaken die direct de ondernemingsreputatie beïnvloeden, zoals het filantropische beleid. Ook kunnen managers zich richten op het beïnvloeden van de percepties van publieke belanghebbenden. De bevindingen van Wang suggereren ook dat de kracht en het innovatieniveau van het product een belangrijke rol spelen in de band tussen bedrijven en hun belanghebbenden. Dit biedt een dubbel voordeel voor het kapitaalstructuurbeheer van bedrijven met betrekking tot het concurrentievermogen tegen lage kosten, en een grotere financieringsflexibiliteit.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.B.M. van Riel
Co-supervisor Dr. G.A.J.M. Berens
Doctoral/PhD student Dr. Y. Wang

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation