KNAW

Onderzoek

Efficient Management of Compact Storage Systems

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Efficient Management of Compact Storage Systems
Looptijd 01 / 2008 - 02 / 2013
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1333890
Leverancier gegevens Website ERIM

Samenvatting

Zaerpour ontwikkelde nieuwe modellen en methoden voor magazijnmanagers, gericht op beter gebruik van de steeds schaarser worden opslagruimte en vloeroppervlak. Hij richtte zich daarbij op nieuwe soorten compacte 3D opslagsystemen, in het bijzonder live-cubes. Daarbij rust elke eenheid lading op een shuttle die horizontaal en in de diepte kan bewegen. Dat bespaart heel wat vloeroppervlak, maar producten zijn desondanks gemakkelijk individueel binnen handbereik. Het proefschrift van Zaerpour is voornamelijk gericht op responstijd, de voornaamste prestatiemaatstaf voor compacte opslagsystemen. De promovendus analyseerde deze systemen op twee besluitvormingsniveaus. Op een tactisch niveau (ontwerp) richtte hij zich op het vraagstuk van systeemdimensionering met als doelstelling korte responstijden. Op operationeel besluitvormingsniveau bestudeerde hij vraagstukken rond opslagtoewijzing en uitneemvolgorde om zo tot een kortere responstijd van compacte opslagfaciliteiten te komen. Zaerpour concludeert dat dat nieuwe ontwerpmodellen voor compacte opslagsystemen de benodigde opslagruimte sterk sterk kunnen verminderen. Daardoor is minder grond vereist en daalt het energieverbruik, met een lagere CO2 uitstoot tot gevolg. Optimalisatie van het opslagontwerp en de operationele beslissingen kunnen ook de reactietijd naar klanten sterk kan verkorten.

Samenvatting (EN)

Storage facilities, including warehouses, distribution centers and container terminals, can be found everywhere. They form the key nodes in supply chain networks decoupling demand from supply in time and quantity, and are particularly important for the Netherlands which serves as a gateway to a large population in Western-Europe. Due to the rapid increase of international trade, outsourcing and production offshoring the land needed for the related supply chain activities has become short. Lack of space has driven companies to come up with innovative compact (or 3D) storage concepts for unit-loads (e.g. pallets, totes, containers), saving much footprint. A compact storage system stores unit-loads multi-deep, but still allows them to be accessed individually. Such systems bring many new managerial challenges. At strategic level, the challenges include facility layouts (e.g. number and sizes of storage racks, number of cranes (storage/retrieval or S/R- machines), and the position of the depots). At operational level, the challenges include how to store and retrieve products from storage racks, and how to sequence storage and retrieval jobs to timely satisfy customers orders. To resolve these challenges, the aim of this project is to minimize the response time (e.g. unit-load throughput time or make-span) of compact storage facilities, by determining optimal layout and operations. Several models will be proposed for throughput time approximation (probabilistic models), and storage and retrieval job sequencing (integer programming models and simulation models). These models can in turn be used for facility optimization. In practice, compact storage facilities are mainly designed for feasibility, without optimization. Literature on such facilities is still scarce, but shows that the research is worthwhile; bringing large reductions in system response time. The project expects to make a significant contribution to both theory and practice by providing new models and methods to storage facility managers for better using the scarcely available space, while speeding up their system response to customers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. M.B.M. de Koster
Co-promotor Dr. Y. Yu
Promovendus Dr. N. Zaerpour

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie