KNAW

Onderzoek

Integrated framework to assess spatial & related implications of biomass...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Integrated framework to assess spatial & related implications of biomass delivery change - climate mitigation (BSIK ME4)
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1333952

Samenvatting

Doel
De doelstelling is nieuwe kennis, tools, criteria en scenario s te ontwikkelen om de ruimtelijke inpassing van bioenergieketens te verbeteren, zowel in relatie tot ontwikkeling van optimale biomassa ketens, de ruimtelijke inpassing als de effecten van die ketens op milieu, economie, landschap en biodiversiteit. Vanuit de KB zal vooral een bijdrage worden geleverd aan het ontwikkelen van het framework en het uitvoeren van analyses van innovatieve regionale biomassaketens.

Werkwijze
Er wordt een bijdrage geleverd voornamelijk aan het onderdeel mitigatie (biomassa vervangt fossiele brandstoffen) en gedeeltelijk aan het onderdeel adaptatie (regionaal inpassen van innovatieve biomassaketens in een veranderend landschap).
Het project richt zich speciaal op interacties tussen bioenergieketens en de ruimte. Daarbij wordt focus aangebracht door uit te gaan van zorgvuldig gekozen regionale cases (combinaties van concrete regio s en bioenergieketens). Daarbij wordt in scenario s met zowel huidige als toekomstige technologie gekeken wat de impact van biomassaketens is, gegeven diverse ruimtelijke interacties (water, biodiversiteit, bodem, landschap, klimaat, concurrentie landgebruik & andere toepassingsvormen en milieu). In het project zelf worden:

1. Een raamwerk en tools ontwikkeld om tot ontwikkeling, ruimtelijke inpassing van biomassa ketens te komen en deze keten op hun effecten te evalueren.
2. Samen met Stakeholders biomassa ketens ontwikkeld en met gebruik van tools naar hun effecten gekeken.
3. Een verdere onderbouwing van duurzaamheid van bioenergieketens in binnen- en buitenland (certificering) is tevens een belangrijk onderdeel van het project. Hierbij wordt o.a. voortgebouwd op het Fair Biotrade project.
4. De volgende sociaal-economische ( gamma ) vraagstukken komen in het project mede aan de orde: economie: kosten en baten, governance/belemmerende regelgeving en draagvlak voor de bioenergie op keten (NGO s e.d.) en regionaal niveau (NIMBY).

Resultaten
De belangrijkste eindproducten van dit project zijn:

1. CD Versie van geïntegreerd raamwerk met daarin kennis en verschillende tools waarmee de ruimtelijke inpassing van biomassa ketens kan worden gedaan en effecten van ketens op een geïntegreerde wijze kunnen worden bepaald en afgewogen.
2. Verschillende rapporten met regionale cases waar resultaten van de ruimtelijke inpassing van verschillende biomassa ketens en bijbehorende effecten gepresenteerd worden
3. Twee proefschriften.
4. Verschillende peer reviewed papers
5. Presentatie van resultaten in internationale conferenties.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Most studies focus on biomass potential but do not specify how to turn potentially available biomass into actually available biomass. Tapping into the national potential is quite difficult because new biomass delivery chains require high investment costs, integration of activities and collaboration between different and unfamiliar stakeholders and heavily compete with other land use and space in the Netherlands.
The implementation of biomass projects in the Netherlands has so far been proven difficult, due to a variety of factors such as policy and legislative issues, lack of availability of resources and high costs. Biomass as source of energy and materials/chemicals can have a wide variety of impacts:

- Spatially because biomass is a disperse resource that has to be collected or actively produced.
- Socially and ecologically with both positive (e.g. soil improvement, carbon storage, rural employment, diversification) and negative (e.g. use of agrochemicals, water use, land-use competition) impacts.

The complexity is futher enlarged because many stakeholders are involved and the number of biomass resources and conversion technologies available or under development is very large. Standardized projects with well defined markets and impacts do not (yet) exist.

Research objectives:
An integrated framework and related analysis tools will allow for devising biomass delivery chains that fit the specific regional and national context under different scenarios and future points in time. Such a framework would identify and quantify uncertainties that result from competition for biomass or land, national and international developments and trends. It can be used to facilitate realistic designing, planning and incorporation at a regional level with information on opportunities and risks available.
The innovation is this project does consist of the following:

- Stakeholders need to be involved. Such stakeholders include investors, local authorities, land owners, provincial and local authorities and national government. These stakeholders could decide better on their role or policies better if they have adequate understanding of the impact on spatial requirements for biomass
- Relevant key biomass resource categories are covered (organic wastes, residues produced in agricultural and forestry activities and nature management, biomass produced on potentially available surplus land from perennial and annual or intercropping systems, dedicated crops and biomass production in combination with other land-use functions). The latter may include phytoremediation schemes, urban, recreational, industrial and infrastructural functions, nature buffer zones and conservation and hydrological functions such as water retention, winning and treatment and water storage.

Use scenarios and determine the socio-economic and ecological impacts and evaluate social and environmental performance and potential for (sustainable) biomass delivery chains applying different criteria is another key element of the framework. Furthermore, lessons learned at local and regional scales can be incorporated for application at higher scale levels.

Results and products:
Activities in process in 2008:

1. Implementation of 4 regional biomass cases for the region North Netherlands. They analyse straw, Miscanthus and Sugar beet for electricity and ethanol production. This will contribute to D 1.1, D 1.2 D 1.3 and D 1.4. In 2008 focus is on methodology development and description, economic analysis of production systems and NPV calculation, land allocation, GHG balance and LCA (air and water emissions).
2. In 2008 an analysis of 15 existing and planned biomass production and utilization chains, a so-called Biomass chain assessment exercise will be executed which should generate building stones for D1.1, D1.2 and D1.3

Deliverables:
D 2.2.1 Land use allocation framework component base don NPV calculations
D 2.2.2 Working paper on land use component methodology and assessment results
D2.2.3 Scientific paper on the land use allocation component (expected end 2008)
D2.3.1 Biomass chain design component (in process)
D2.3.2 Working paper on chain design component, methodology and assessment results (in process, finished 2009)
D2.3.3 Congress or scientific paper (finished)
D2.4.1 Design of the environmental assessment component (this deliverable is in process, but will be finalised in 2009)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie