KNAW

Onderzoek

Implementation of guidelines on hereditary or familial colorectal cancer:...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Implementation of guidelines on hereditary or familial colorectal cancer: Risk calculation and risk communication
Looptijd 01 / 2009 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1334020
Leverancier gegevens Website IQ Healthcare; ZonMw

Samenvatting (EN)

Vraagstelling DOELSTELLING / VRAAGSTELLING / TAAKSTELLINGThe objective of the study is the testing of two implementation procedures in clinical care on effectiveness with successful implementation of the guideline recommendations on familial colorectal cancer risk calculation and interpretation by clinicians, and on risk communication between clinicians and patients. The effectiveness will be measured in terms of adherence to the recommendations of the new guideline for FHCC. The main research question is: What is the most cost effective procedure to implement the new guidelines on familial CRC, in particular regarding clinicians familial colorectal cancer risk calculation, interpretation and risk communication and patients risk-perception in Dutch clinical care? Samenvatting 1. OBJECTIVE: The overall aim is to 1) enhance referral for genetic counselling of colorectal cancer (CRC) patients at risk for Familial and Hereditary Colorectal Cancer (FHCC) and reduce such referral for average risk patients; 2) enhance acceptance by patients. Cost effectiveness of two procedures to implement the new FHCC-guidelines will be compared, focusing on familial colorectal cancer risk calculation, interpretation and communication.2. DESIGN: A clustered randomized controlled trial in 2 x 9 hospitals. 3. THE STUDY POPULATION consists of CRC patients diagnosed below 70 year, and their clinicians (surgeons, gastro-enterologists).4. INTERVENTION to be implemented: New guidelines on familial CRC risk calculation, interpretation and communication.5. IMPLEMENTATION ACTIVITIES: Procedure A consists of patient-directed decision support technologies, clinician education and clinician-directed aids to improve familial CRC risk calculation, interpretation and risk communication. Procedure B consists only of dissemination of the new guidelines.6. MAIN OUTCOME MEASURES: 1) patients appropriateness of risk perception and adherence to referral advice; clinicians appropriateness of risk calculation and of referral for genetic counselling; 2) experience with the implementation activities, 3) Cost-effectiveness ratio of implementation activities. 7. POWER CALCULATION/DATA ANALYSIS: To detect a difference of 20% in correct referral, alpha=0.05, the power =0.80, the icc =0.15, 60 clinicians in 18 hospitals with in total 300 patients are needed. To analyze the cost-effectiveness of the implementation procedures descriptive and multilevel analysis will be used. 8. ECONOMIC EVALUATION: Consumed resources are measured. Incremental welfare gains are calculated to determine the most cost effective implementation procedure. Markov modelling will be used to determine the costs per life year gained. 9. TIME SCHEDULE: 1-12 months: development of implementation activities and baseline effect-measurements. 12-30 months: implementation activities, measurements for the effect-, process and economic evaluation. 30-36 months: analyses and reporting.1. ACHTERGROND EN VRAAGSTELLING: Het doel is 1) het verhogen van het aantal verwijzingen voor genetische counseling, van patiënten met darmkanker (CRC) en een verhoogd familiair risico op CRC en dit beperken voor patiënten zonder verhoogd risico én 2) verhogen van de acceptatie door de patiënt van wel/niet verwijzing. De vraagstelling is welk van twee procedures het meest kosteneffectief is om de nieuwe richtlijn erfelijke darmkanker te implementeren, met de nadruk op de bepaling en communicatie van het familie risico op CRC door medisch specialisten. 2. OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in 2 x 9 ziekenhuizen. 3. STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit patiënten met darmkanker die zijn gediagnosticeerd onder de 70 jaar en hun medisch specialisten (chirurgen, maag-darm-lever artsen). 4. TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: De nieuwe richtlijn erfelijke darmkanker met nadruk op berekening, interpretatie van het familiaire risico op CRC door specialisten en communicatie met de patiënt.5. IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A bestaat uit activiteiten gericht op de patiënt met darmkanker (gebruik van besliskundig hulpmiddel) en de medisch specialist (verspreiding van de richtlijnen, interactieve scholing, schriftelijk hulpmiddelen voor berekening, interpretatie en communicatie van familie risico op CRC). Procedure B bestaat slechts uit het verspreiden van de nieuwe richtlijnen.6. UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) Patient: adequate perceptie van familiair CRC risico en acceptatie van verwijzing voor genetische counseling; Specialist: juiste berekening familiair CRC risico en correcte verwijzingen, 2) ervaringen met de implementatie hulpmiddelen, 3) kosten-effectiviteitsratio van de implementatie procedures. 7. POWER-/DATA ANALYSE: Om een verschil van 20% te detecteren in correcte verwijzingen tussen procedure A en B, met een alfa van 0.05 en een power van 0.80, zijn 18 ziekenhuizen nodig, met in totaal 300 patiënten. De effectiviteit van de implementatieprocedure zal worden onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses. 8. ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend wordt hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt en wat de meest efficiënte implementatieprocedure is. Op basis van het percentage gedetecteerde patiënten met een hoog of matig-verhoogd familie risico op CRC wordt modelmatig vastgesteld wat de kosten zijn per gewonnen levensjaar.9. TIJDSPLANNING: 1-12 mnd: ontwikkeling van implementatiehulpmiddelen (voor risico berekening, interpretatie van risico en communicatie met patiënten) en meetinstrumenten, voormetingen. 12-30 mnd: uitvoeren implementatieactiviteiten en effect metingen. 30-36 mnd: analyse van de gegevens en rapportage.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. E.A.R.J. Lohman
Projectleider Prof.dr. R.H. Sijmons

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie