KNAW

Research

Explaining the variation in milk urea content for its use as a management...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Explaining the variation in milk urea content for its use as a management tool for the nutrition of dairy cows
Period 09 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1334048

Abstract

Research objectives:
Milk urea is often mentioned as a useful and highly practical indicator of N excretion and ammonia emission. However, a large fraction of the variation in milk urea remains unexplained, which prevents its use in practise as an instrument for nutritional management and as a reliable indicator of ammonia emissions. This projects aims to explain this remaining variation by studying several physiological factors. Carefully controlled experiments will rumen-fistulated dairy cows will be performed in order to characterize the effect of these factors on milk urea content.

Results and products:
The experimental data will be used to quantify the mechanisms involved and to represent them in a dynamic mathematical model. Finally, the model will be used to identify effects of nutrition on milk urea under various nutritional circumstances, and to explain observed variation in milk urea

Abstract (NL)

Doel:
Doel is het bepalen van de invloed van (voedings)fysiologische factoren op de variatie in het melkureumgehalte in melk. Het project genereert informatie die nodig is voor het kwantificeren van de interactie tussen de dynamiek van pensfermentatie, de dynamiek van de ureumstromen in bloed en de dynamiek van ureumuitscheiding met urine en in melk.

Werkwijze:

Fase 1. Experimenten (wordt opgestart in 2008)
Door middel van een infusen van met stabiel isotoop gelabeld ureum worden de kenmerken van de verschillende fysiologische processen in kaart gebracht onder verschillende voedingsomstandigheden. Infuusprotocollen worden ontwikkeld waarmee de dynamiek van ieder van de te onderzoeken processen in kaart wordt gebracht. In deze isotopenstudies kan gewerkt worden met enkelvoudig gelabeld ureum (15N of 13C), waardoor inzicht wordt verkregen in de fluxen tussen diverse compartimenten, en mogelijk ook met dubbel gelabeld ureum (beide N-atomen als 15N). De verkregen gegevens worden geanalyseerd met behulp van modelmatige technieken.

De gevolgde werkwijze is weinig belastend voor de proefdieren. Dit maakt het mogelijk om zonder problemen herhaalde waarnemingen te blijven doen bij dezelfde melkkoeien en lijken er geen beperkingen te zijn ten aanzien van proefopzet. Bovendien zullen de proefdieren naar verwachting behouden blijven.

Fase 2. Modelmatige analyse
Met de verkregen gegevens wordt een dynamisch model ontwikkeld rondom de invloed van voeding op de dynamiek van bloedureumspiegels en de gevolgen voor melkureumgehalten. Door koppeling van dit model aan het pensmodel wordt de interactie tussen het effect van verschillende voedingsfactoren op melkureumgehalte verkend.

Fase 3. Vertaling resultaten
De modeluitkomsten worden vertaald in termen van consequenties van voedingsmanagement op melkureumgehalte. Het model zal worden ingezet om waargenomen effecten van voeding op melkureum te verklaren.

Resultaten:
Output over volledige projectperiode van 4 jaar:

- Proefschrift
- Meerdere wetenschappelijke artikelen vanuit promotietraject
- Uitdragen van projectresultaten op internationale congressen, boekhoofdstukken, e.d.
- Afstemming zoeken met EU-programma REDNEX waaraan ASG deelneemt en eveneens melkureum een issue is (huidige onderzoek is nml. onder geen enkel beding onderdeel van REDNEX !). - Uitbreiding van wetenschappelijk onderbouwd model t.b.v. kwantificeren van integrale effect van voeding op N-excretie, melkureum, ammoniak en methaan.
- Voorloperrol WUR m.b.t. implementatie van melkureum als sturingsinstrument in sector en beleid
- Internationaal onderbouwen van NL-speficieke invulling van beleid op basis van melkureum (EU, NEC-richtlijnen, IPCC/ER, e.d.)
- Project draagt bij aan het genereren van fundamentele kennis, het kwantificeren van deze kennis m.b.v. mathematische modellen en het toepasbaar maken van deze kennis in de sector en voor beleid (experiment > model > toepassing )

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. A. Bannink

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation