KNAW

Research

Tips for Scripts

Pagina-navigatie:


Update content


Title Tips for Scripts
Period 12 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1334327
Data Supplier ZonMw Projectenbank

Abstract (NL)

Vraagstelling: Op basis van de campagnedoelen van de vier participerende veldorganisaties (SAN, Trimbos, NISB en CMG) is een keuze gemaakt voor het ontwikkelen van een samenwerking met schrijvers en producenten van soap- en dramaseries als strategie om met name moeilijk bereikbare en lagere opgeleide burgers en jongeren te bereiken. De doelstelling van het project Tips voor Scripts is een structureel kader te ontwikkelen voor het aanreiken en uitwisselen van tips en ideeën voor dramalijnen rondom gezondheidsthema s in soap- en dramaseries. Het project wil op deze manier een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de samenwerkende leefstijlcampagnes (op het terrein van seks, drugs, alcohol, bewegen en gehoorschade). De leefstijlorganisaties zullen scriptschrijvers faciliteren bij het creëren van rolmodellen in soap- en dramaseries, die de kijkers van deze series aanzetten tot onderlinge gesprekken en zelfreflectie over hun eigen (gezonde) leefstijl. Tips voor Scripts levert voor de leefstijlcampagne organisaties en het Programma Leefstijlcampagnes hetvolgende op:- Een duurzame vorm van aandacht in soap- en dramaseries van de verschillende campagnethema s.- Een investering in de media als belangrijke setting voor gezondheidsbevordering.- Inzicht in hoe campagneorganisaties en de mediawereld (en in het bijzonder scenarioschrijvers, scriptschrijvers en producenten van soap- en dramaseries) professioneel denken en handelen rondom gezonde leefstijlthema s.- Actieve bijdrage aan het creëren van een gezamelijk referentiekader.- Ervaring met een samenwerkingsproject rondom vijf campagnethema s (soa, drugs, alcohol, gehoorschade en bewegen).- Een platform en concreet instrument (database) voor een meer structurele samenwerking met scriptschrijvers. Samenvatting: Tips voor Scripts is een serviceplatform voor scriptschrijvers en scenaristen ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe dramalijnen en personages voor series.Soap- en dramaseries vormen een ideaal podium voor het in de dramalijnen verweven van thema s over gezonde leefstijl en maatschappelijke vraagstukken. Het bewust en planmatig gebruik maken van populaire media ten behoeve van prosociale verandering wordt binnen de communicatiewetenschap aangeduid met het begrip Entertainment-Education (EE). Deze EE-strategie wordt binnen de gezondheidsbevordering met name toegepast om moeilijk bereikbare groepen of niet spontane informatiezoekers te bereiken (Bouman, 1999). Steeds meer onderzoeken laten zien dat beeldende communicatie meer impact heeft dan het geschreven woord, vooral bij lager opgeleiden. Wanneer we invloed willen uitoefenen en willen communiceren met een generatie die is opgegroeid met beelden, bieden film- en televisiefragmenten een prima aanknopingspunt. De vier participerende leefstijlcampagne-organisaties (SAN, Trimbos, NISB en CMG) hebben op basis van hun campagnedoelen en doelgroepen een keuze gemaakt voor het ontwikkelen van een samenwerking met schrijvers en producenten van soap- en dramaseries. Uit vooronderzoek onder scriptschrijvers van Nederlandse soap-en dramaseries blijkt dat zij positief staan tegenover het samenwerken met gezondheidsbevorderende organisaties, mits hun autonomie en creatieve vrijheid niet wordt aangetast (Bouman,2005). Zij zijn bereid om zich voor verhaallijnen in soap- en dramaseries te laten voeden door ideeën en tips van inhoudelijk derden als deze snel, betrouwbaar en flexibel te verkrijgen zijn. De uiteindelijke doelstelling van het project Tips voor Scripts is rolmodellen in soap- en dramaseries te creëren die de kijkers van deze series aanzetten tot onderlinge gesprekken en zelfreflectie over hun eigen (gezonde) leefstijl. Een uitdaging in dit project is dat mediaprofessionals en gezondheidscommunicatieprofessionals gewend zijn om vanuit verschillende werkculturen en referentiekaders te opereren. Het beschikken over een gezamenlijke taal en een platform voor ideëen en informatieuitwisseling kan de samenwerking faciliteren en vergemakkelijken. In Tips voor Scripts staat de ontwikkeling van een dergelijk gemeenschappelijk referentiekader en serviceplatform centraal.Op deze wijze wordt op een innovatieve wijze een koppeling gelegd tussen de mediawereld en campagnes. Vanuit de wereld van de creatieven zal in Tips voor Scripts worden samengewerkt met de ScriptStudio/EndeMol Nederland.

Related organisations

Secretariat Media & Health Centre
Financier ZonMw

Related people

Project leader Dr. M.P.A. Bouman

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation