KNAW

Onderzoek

Cooperative Decision Making in River Water Allocation Problems

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cooperative Decision Making in River Water Allocation Problems
Looptijd 09 / 2008 - 01 / 2013
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1334336
Leverancier gegevens NWO

Samenvatting

Het is mogelijk om problemen bij de verdeling van rivierwater wiskundig te modeleren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nigel Moes. Een van zijn conclusies is dat het met methoden uit de coöperatieve speltheorie mogelijk is om enkele principes zoals eerlijke waterverdeling - uit het internationale rivierrecht toe te passen in theoretische (en werkelijke) rivierwaterverdelingsproblemen. Het onderzoek kan leiden tot modellen waaruit concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan waardoor conflicten over waterverbruik kunnen verminderen. Rivieren en de watervlaktes waar deze in uitmonden, vormen de belangrijkste bron van zoet water ter wereld. Het water uit internationale rivieren wordt echter vaak tegelijk geclaimd door zowel bovenstroomse (waar het water als eerst doorheen stroomt)- als benedenstroomse landen, wat kan leiden tot conflicten over watergebruik. De Nijl in Egypte (een benedenstrooms land) bijvoorbeeld claimt en gebruikt grote hoeveelheden rivierwater en eist van bovenstroomse landen, zoals Ethiopië dat zij hun gebruik beperken. Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, proberen het aantal van dit soort conflicten te verminderen door het sluiten van verdragen tussen de betrokken partijen in rivierwaterverdelingsproblemen te bevorderen. Moes laat recente ontwikkelingen zien in het modeleren van rivierwaterverdelingsproblemen. Hij combineert principes uit het internationale rivierrecht met methoden uit de (coöperatieve) speltheorie, een tak van de economie/wiskunde die conflict en samenwerking tussen een beperkt aantal economische agenten (spelers) in een wiskundig model (spel) bestudeert. Daardoor kan hij in sommige gevallen de verdeling van rivierwater in internationale rivierbekkens beschrijven, voorschrijven en voorspellen. Dit zou tot een advies kunnen leiden over een mogelijk eerlijkere verdeling van rivierwater tussen landen langs de rivier. Moes richt zich vooral op het probleem van het verdelen van de welvaart die ontstaat uit het optimaal verdelen van rivierwater tussen de landen die langs de rivier liggen. Hij breidt daarbij een bestaand enkel-strooms-rivierwaterverdelingsmodel (een model waarin de rivier maar uit één stroom bestaat en geen vertakkingen kan hebben) uit naar situaties waarin de rivier mogelijk ontstaat uit meerdere zijrivieren en mogelijk uitmondt in een delta.

Samenvatting (EN)

Existing models of cooperative decision making in water allocation either consider situations in which agents are located along a river from upstream to downstream, or situations in which several agents use a common pool. This project has three aims. First, to analyze the differences between the rival and the non-rival use of water. Second, to extend the river model to situations in which rivers merge together and/or split into deltas. Third, to allow agents along the river to be composed of different players (e.g. different users within a country). This requires an integrated analysis of river models and common pool models.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr.ir. G. van der Laan
Projectleider Dr. H.E.D. Houba
Promovendus Dr. N. Moes

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie