KNAW

Onderzoek

Planmatige ontwikkeling en evaluatie van een programma seksuele gezondheid...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Planmatige ontwikkeling en evaluatie van een programma seksuele gezondheid via internet voor jongeren van Marokkaanse afkomst
Looptijd 11 / 2008 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1334338
Leverancier gegevens ZonMw Projectenbank

Samenvatting

Vraagstelling: Doel van het onderhavige projectvoorstel is:1. Het planmatig ontwikkelen van een internetinterventie, een subsite op www.maroc.nl, ter bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren van Marokkaanse afkomst. De interventie is gericht op jongeren van Marokkaanse afkomst van 12-25 jaar die de communitysite www.maroc.nl bezoeken. De interventie richt zich op basis van recent onderzoek met name op kennis, determinanten van interactiecompetentie, en attitude tav homoseksualiteit. 2. Evalueren van het correcte, bedoelde gebruik van de internetinterventie en de effecten van de interventie op seksuele gezondheid, (dwz afhankelijk van de keuze van gedragsdoelen, bijv. op kennis, interactiecompetentie, en attitude ten aanzien van homoseksualiteit).Het beoogde bereik van de interventie is per jaar minimaal 40% van de in totaal 91.000 jongeren van Marokkaanse (tussen 12-26 jaar) afkomst in Nederland (CBS, 2006). Samenvatting: In 2003/2004 is met veel succes op de jongeren communitywebsite www.maroc.nl, een subsite "Islam en Seksualiteit" ontwikkeld. De subsite genereerde duizenden bezoekers, levendige discussies onderling en honderden emailvragen over seksualiteit aan een imam en twee GGD deskundigen. Het grote voordeel van het aanbieden van informatie over seksualiteit op een bestaande communitysite is dat jongeren de weg naar de website al weten te vinden. De drempel om informatie over relaties en seksualiteit te zoeken is veel lager op deze wijze dan wanneer jongeren specifiek naar de website moeten surfen die zich richt op sekualiteit en relaties. De informatie op de subsite is ook beter aangepast aan de behoeften van deze specifieke groep jongeren. Voor de ontwikkeling van de vorige subsite waren er nauwelijks gegevens voorhanden over Marokkaanse jongeren en seksualiteit. Inmiddels hebben een aantal grootschalige onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn onder andere verwerkt in het boek Jongeren, Seks en Islam (Azough, Poelman en Meijer, 2007). Uit de onderzoeken blijkt dat jongeren van Marokkaanse afkomst minder kennis hebben over seksualiteit, zich minder vaardig voelen om over seksualiteit te praten en minder goed in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te respecteren. Ze hebben een grote behoefte aan informatie over seksualiteit. Op basis van de actuele gegevens over jongeren van Marokkaanse afkomst en hun seksuele gezondheid, kan een nieuwe subsite planmatig kan worden ontwikkeld. Een vernieuwde website maroc.nl wordt binnenkort gelanceerd. Het ontwikkelen van een nieuwe subsite sluit hier goed op aan. De nieuwe subsite zal worden gekoppeld aan het onderdeel dating van de site. Meer dan 80% van de bezoekers 13-16 duizend dagelijkse bezoekers van de website bezoeken het onderdeel dating. Bij de ontwikkeling van de subsite zal grote betrokkenheid worden gevraagd van jongeren uit de doelgroep. Via de systematiek van intervention mapping zal een subsite voor maroc.nl worden ontwikkeld die gebruik maakt van de succesonderdelen van het voorgaande project en nieuwe ervaringen die inmiddels ook in andere landelijke internetprojecten zijn opgedaan. De subsite zal uitvoerig worden geevalueerd op zowel proces als effect.

Betrokken organisaties

Penvoerder Soa Aids Nederland
Financier ZonMw

Betrokken personen

Onderzoeker Prof.dr. H.P. Schaalma
Projectleider Drs. J.T.M. Poelman

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie