KNAW

Research

The effectiveness of a psycho-educational program for child witnesses and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The effectiveness of a psycho-educational program for child witnesses and victims of Domestic Violence
Period 10 / 2008 - unknown
Status Current
Research number OND1334353
Data Supplier ZonMw Projectenbank

Abstract

The aim of this study is to evaluate whether children exposed to DV benefit from the program En nu ik , in terms of less symptoms of PTSD, and less internalizing and externalizing behaviour problems. The second aim is to identify criteria which can help to select children (families) who can benefit from the program, and those children (families) who need more and/or intensive intervention. This results in the following research questions:1a: is the reduction in symptoms and behaviour problems between begin and end of the program (3 months) larger in the intervention group than in the control group?1b: is the reduction in symptoms and behaviour problems between the start and 6 months after the program larger in the intervention group than in the control group?1c: Is the relative benefit for the intervention children as compared to the control children equal for those above and below the clinical cutoff for PTSD symptoms?1d: (Explorative): Is program effectiveness independent of ethnic background, differences in socio-economic status, gender differences and age differences?2: Are the effects of the intervention program dependent on the chronicity/severity of the DV?3: Are there specific parent factors, in particular PTSD symptoms and parenting stress in the parents, that reduce the effectiveness of the intervention program?

Abstract (NL)

Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, als getuige of als getuige/slachtoffer, lopen een hoog risico op het ontwikkelen van emotionele- en gedragsproblemen en post traumatische stress symptomen. Kitzman en collega s (2003) voerden een meta-analyse uit waaruit bleek dat 63% van de kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt meer problemen hadden dan kinderen die geen huiselijk geweld hadden meegemaakt. Op zijn minst 100.000 kinderen hebben in Nederland, per jaar, te maken met huiselijk geweld. Door verschillende organisaties wordt aan kinderen uit deze gezinnen een psycho-educatief programma aangeboden om hen te leren met de ervaringen om te gaan en om een ongunstige ontwikkeling te voorkomen. In dit onderzoeksproject zal de meest recente, geprotocolleerde versie van het groepsprogramma ( En nu ik , 9 bijeenkomsten voor kinderen en 9 parallel bijeenkomsten voor de niet-gewelddadige ouders) worden geëvalueerd. Bij intake worden de kinderen at random toegewezen aan een van twee groepen: de experimentele groep die het programma En nu ik krijgt aangeboden, en een controlegroep die een positive attention programma krijgt aangeboden. Voor aanvang en direct na de groepen, en 6 maanden na beëindiging worden door de ouders en de kinderen enkele vragenlijsten ingevuld. In totaal zullen 120 kinderen (7-12 jaar) die zijn verwezen wegens het meemaken van huiselijk geweld en hun ouders deelnemen aan het onderzoek. Geëvalueerd zal worden of, en zo ja in welke mate, kinderen profiteren van het programma: hebben zij minder symptomen van post traumatische stress, minder internaliserende en minder externaliserende problemen? Daarnaast wordt geëvalueerd of kinderen die bij aanvang hoog scoren op post traumatische stress symptomen (klinische range), in gelijke mate van het programma profiteren als kinderen die een verhoogde, doch nog geen klinische score hebben. De bevindingen kunnen bijdragen tot een meer effectieve screening bij de aanmelding. Evaluatie van factoren zoals trauma kenmerken, symptomen van post traumatische stress bij de ouder en ouderlijke stress (moderatoren), zullen aanwijzingen kunnen geven voor het verhogen van de effectiviteit van het programma. Deze studie (met een pretest posttest two group randomized control design met follow-up na zes maanden) zal evidence-based kennis inzake de effectiviteit van het programma En nu Ik opleveren.

Related organisations

Other involved organisations

OCK Het Spalier
Vrouwenopvang Amsterdam, Flevoland, Zaanstreek/Amsterdam

Related people

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation