KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling en implementatie van een training voor huisartsen over...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling en implementatie van een training voor huisartsen over motiverende gespreksvoering bij alcoholproblemen
Looptijd 09 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1334361
Leverancier gegevens ZonMw Projectenbank

Samenvatting

Vraagstelling: Doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een docententraining en een training voor huisartsen en praktijkondersteuners in het voeren van motiverende gespreksvoering, ten behoeve van de implementatie van deze in de praktijk bewezen effectieve interventies. Uiteindelijk is het doel dat huisartsen en praktijkondersteuners deze interventies in de spreekkamer kunnen toepassen en uitvoeren. De training is er dan ook op gericht huisartsen signaalgevoeliger te maken voor alcoholproblematiek en om hen instrumenten in handen te geven waarmee zij effectieve interventies kunnen uitvoeren bij het aanpakken van de problematiek, zodat zij zich niet onthand voelen wanneer zij eenmaal het probleem hebben gesignaleerd.Met het uitvoeren van een docententraining wordt beoogd een voldoende grote pool van gekwalificeerde en op het onderwerp ingewerkte docenten te creƫren, zodat aan de toekomstige vraag om trainingen Motiverende gespreksvoering voldaan kan worden. Voor de docententraining za worden geworven onder de bestaande netwerken van huisartsen en medewerkers van verslavingsinstellingen die betrokken zijn bij scholing van huisartsen. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, dienen er een docentenhandleiding en cursusmateriaal gemaakt te worden en een PR-plan voor de trainingen. Bij de implementatie zal ook, in het verlengde avn de contacten die reeds binnen het PVA bestaan, worden aangesloten op de Regionale Ondersteunings Structuren (ROS en). Samenvatting: Binnen het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) werken verschillende organisaties (Trimbosinstituut, CBO, NHG, WOK/UMC St. Radboud) onder voorzitterschap van Gerard Schippers samen aan het bevorderen van vroegsignalering en kortdurende interventies. In de eerste fase (2005-2007) zijn in enkele deelprojecten producten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen: eerstelijn, gemeenten, verslavingszorg. In de tweede fase (2008-2010) zal meer nadruk komen te liggen op implementatie van deze producten in de nulde/eerstelijn (incl. verslavingszorg) en in de tweedelijn.Een van de ontwikkelde producten is een trainingsprogramma Motiverende gespreksvoering, door het Amsterdam Institute for Addiction research. Hierin wordt gestandaardiseerd trainingsmateriaal ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen in de vorm van demonstratievideo s (consulten op DVD) en een trainingshandleiding. Dit materiaal is medio 2008 gereed. Er is binnen het PVA niet voorzien in verspreiding en implementatie van deze materialen.Motiverende gespreksvoering is een evidence-based interventie die deel uitmaakt van de richtlijnen voor professionals: de NHG-Standaard problematisch alcoholgebruik (2005) en de multidisciplinaire richtlijn Alcoholmisbruik (CBO, medio 2008 gereed). Binnen de NHG-afdeling Advies en Scholing bestaat reeds een cursus Motiverende Gespreksvoering voor huisartsen en praktijkondersteuners op het gebied van stoppen met roken. Het voornemen is om de training van het AIAR om te bouwen tot een cursus motiverende gespreksvoering rond alcoholproblemen en deze cursus in 2008 een keer aan te bieden binnen het NHG-cursusaanbod. Daarna(ast) zal de training in de vorm van een docententraining worden aangeboden; de getrainde docenten kunnen vervolgens in hun eigen regio worden ingezet om deze training te geven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verdere implementatie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J.M. Drenthen

Classificatie

D23380 Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie