KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling en toetsing van een getrapt interventieprogramma voor...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling en toetsing van een getrapt interventieprogramma voor kinderen met gedragsproblemen in de school
Looptijd 04 / 2008 - 04 / 2012
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1334462
Leverancier gegevens ZonMw Projectenpoort

Samenvatting

Vraagstelling: Doelstelling van dit project is om de effectiviteit van interventies gericht op het kind, de leerkracht en de ouders te onderzoeken in een gerandomiseerd stepped care effect onderzoek, waarbij zowel de resultaten van de kinderinterventie als de toegevoegde waarde van de leerkrachttraining en de ouderinterventie worden onderzocht. Onderzoeksvraag 1.Is de interventie Zelfcontrole met en zonder Leerkrachttraining effectiever dan geen interventie (Wachtlijst)?Onderzoeksvraag 2.Is de interventie Zelfcontrole gecombineerd met Leerkrachttraining effectiever dan Zelfcontrole alleen?Onderzoeksvraag 3.Wat is de toegevoegde waarde van een oudertraining in aansluiting op de Zelfcontrole alleen en Zelfcontrole gecombineerd met Leerkrachttraining? Ontwikkelen: Een geprotocolleerde Leerkrachttraining op basis van bestaande evidence based modules (Reid & Webster-Stratton, 2001; Weiss, Harris, Catron, & Han 2003). Een geprotocolleerde Oudertraining op basis van bestaande evidence based modules (Barkley, 1998).
Samenvatting: In dit gerandomiseerde pre-test/post-test onderzoek wordt met een getrapt-interventiemodel de effectiviteit en implementatie van een multimodaal interventieprogramma op school onderzocht bij kinderen met gedragsproblemen. Er is voor kinderen met gedragsstoornissen in Nederland nog geen evidence based interventie op school beschikbaar (Inventgroep, 2005) terwijl juist de school een plek is die unieke mogelijkheden biedt. Interventies die uitgevoerd worden in de school kunnen direct gebruik maken van de relevante context waarin de gedragsproblemen zich manifesteren. De school vergroot de toegankelijkheid tot hulp voor kinderen die vanwege sociaal-culturele en economische factoren dikwijls van hulp verstoken blijven. Kinderen met een verhoogd risico en hun leerkrachten krijgen een interventie aangeboden op school, die zal worden onderzocht op effectiviteit. De leerkrachtinterventie wordt speciaal voor dit doel ontwikkeld op basis van bestaande evidence based leerkrachtinterventies in het buitenland. Daarbij zal de inhoud van de leerkrachtinterventie direct aansluiten op de inhoud van de kinderinterventie. Ouders worden door informatieavonden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind. Ouders van kinderen die na de interventies bij nameting nog steeds blijk geven van een verhoogd risico, krijgen een individuele oudertraining aangeboden die thuis wordt gegeven. Hiermee wordt beoogd om de drempel voor deze interventie zo laag mogelijk te maken zodat ook ouders die moeilijk toegang vinden tot de reguliere hulpverlening worden bereikt. Er vinden pre-, post- en lange termijn metingen plaats om de effectiviteit van het interventietraject in kaart te brengen. Bij alle betrokkenen (kind, ouder, en leerkracht) wordt een tevredenheidonderzoek uitgevoerd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. G.M. de Boo

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie