KNAW

Research

Exploratory movements in haptic perception

Pagina-navigatie:


Update content


Title Exploratory movements in haptic perception
Period 11 / 2008 - 02 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1334498
Data Supplier Website NWO

Abstract

The haptic perception of object geometry by means of active manipulation, i.e., ?dynamic touch?, has been shown to depend on cues related to the object?s mass distribution. To examine exactly how, we will test predictions from the theory of optimal cue combination. First, we will apply inverse dynamics to examine the hypothesis that the weighting of cues in dynamic touch is related to their contributions to the torques and forces applied to the object. Subsequently, we will test predictions regarding conflicting information, changes in the correlational structure between relevant cues and object geometry, and increased cue noise.

Abstract (NL)

De manier waarop je je handen beweegt kan bepalen wat je met je handen voelt. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Debats. Als je een tennisracket pakt, 'voel' je vaak meteen of die van jezelf is. Je voelt dat door het racket op te tillen en hem in je hand te bewegen. Deze vorm van waarnemen, waarbij je de eigenschappen van objecten voelt door te bewegen , heet de haptische waarneming. De arm- en handbewegingen die daarbij betrokken zijn noemen we de exploratieve bewegingen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen wat iemand probeert te voelen en hoe hij beweegt. Als je het gewicht van een voorwerp wilt weten, til je het op en beweeg je het wat op-en-neer. Als je de vorm van datzelfde voorwerp wilt voelen, dan vouw je je handen om er omheen. Het intuïtieve antwoord waarom deze verschillende bewegingspatronen er zijn is: dan voel je beter . Debats onderzocht of de karakteristieken van de exploratieve beweging, en dan vooral de kracht waarmee bewogen wordt, daadwerkelijk van invloed zijn op de kwaliteit van de haptische informatie. Debats vond een positieve relatie tussen de kracht die werd uitgeoefend tijdens de exploratieve beweging en hoe betrouwbaar de haptische informatie is. Deze betrouwbaarheid is een belangrijke factor in een belangrijke theorie in het waarnemingsonderzoek. Deze theorie stelt dat de hersenen alle aanwezige informatie integreren in één uiteindelijke waarneming, waarbij geldt dat hoe groter de betrouwbaarheid van een bepaalde bron van informatie, des te groter de invloed van deze informatiebron op de geïntegreerde waarneming. In één van haar studies onderzocht Debats de invloed van beweging op de haptische integratie door proefpersonen te vragen een stok, ter grootte van een hockeystick, in hun hand vast te pakken en de lengte ervan in te schatten. De proefpersonen bewogen de stok met verschillende hoeveelheden kracht en dit bleek van grote invloed op de waargenomen lengte. Debats onderzoek laat dus zien dat de manier waarop je je handen beweegt kan bepalen wat je met je handen voelt. In sommige situaties zou het goed zijn als robots het werk van mensen over kunnen nemen, denk bijvoorbeeld aan het repareren van een lek in een kerncentrale. Dit kan met behulp van een robot die op afstand wordt bestuurd door een mens. De bestuurder moet de acties van de robot precies afstemmen op de omgeving. Dat afstemmen kan door een camera op de robot te plaatsten zodat de bestuurder ziet wat de robot doet. Maar zien is niet altijd genoeg om de robot goed aan te sturen, de bestuurder moet ook kunnen voelen wat de robot doet. Stel je bijvoorbeeld maar eens voor hoe moeilijk het is om je fiets van het slot te halen als je hele koude handen hebt. De robot heeft dus sensoren nodig waarmee hij gevoelsinformatie naar de bestuurder door kan sturen. Om te weten wat voor informatie deze sensoren moeten oppikken, moeten we eerst weten welke informatie de hersenen gebruiken bij het voele

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.J. Beek
Supervisor Prof.dr. J.B.J. Smeets
Co-supervisor Dr. I. Kingma
Doctoral/PhD student Dr. N.B. Debats

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation