KNAW

Research

Management of Business information system TOS (At Home on the Street)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Management of Business information system TOS (At Home on the Street)
Period 01 / 2009 - 01 / 2020
Status Current
Research number OND1334543
Data Supplier Website Nederlands Jeugd Instituut

Abstract (NL)

TOS (Thuis op Straat) werkt aan veiligheid en onderlinge aanspreekbaarheid door straatactiviteiten en netwerken te ontwikkelen voor kinderen en jongeren: sport & spel, circus, drama, educatie en creativiteit. Om ervoor te waken dat de uitvoering op kwaliteit blijft, maakt TOS gebruik van een elektronisch logboek dat de medewerkers elke dag invullen. Het logboek heeft onder meer als functie de dagelijkse reflectie op de uitvoeringspraktijk te bevorderen. Het is een hulpmiddel bij de overdracht van werk en bij teambesprekingen. Het Verwey-Jonker Instituut doet effectonderzoek. Daartoe behoren het bijhouden van de dataverzameling, terugkoppelen van gegevens in (jaar)overzichten en het verrichten van een effectmeting tijdens de eerste drie jaar van een project. Ook voorzien we in de wetenschappelijke theoretische onderbouwing van de TOS-praktijk.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.J. Steketee

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation