KNAW

Research

Expert system for the ecological effectiveness of restoration measures in...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Expert system for the ecological effectiveness of restoration measures in streams and ditches
Period 01 / 2004 - 03 / 2007
Status Completed
Research number OND1334711

Abstract

Knowledge gap target group:
The policies stated in Natura 2000, WB21 and European WFD all imply ecological targets. Restoration measures are needed to reach these targets. What is known about the ecological effectiveness of measures and which measures must be taken to reach the tagets?

Research Objectives:

- To make an inventory of restoration projects
- To study ecological processes that can be changed by restoration
- To study which restoration measures are most successful
- Combining information about restoration measures and expected success in an expert system

Results and products:
The project consisted of five steps:
The first step included a literature study of restoration projects.
The second step focused on existing restoration projects and their advantages/disadvantages, lessons learned and ecological progress obtained. A database (http\\aquaherstel.wur.nl) was built that included all information about all the restoration projects gathered.
In the third step five restoration projects were explored and methods were compared to best measure ecological success and effectiveness.
The fourth step implied the design of an expert system suited for the posed objectives. In the fifth step software was developed to make all available knowledge accessible for water and nature managers.

Abstract (NL)

Doel:
Meer inzicht in het rendement van hydrologische maatregelen op de ecologische kwaliteit van aquatische systemen.

- Inventarisatrie uitgevoerde maatregelen;
- Aangeven van ecologische processen waarop de maatregelen effect hebben, waarin het effect kan worden uitgedrukt (kwaliteitselementen) en de mate van het te verwachten effect;
- Rangschikking van maatregelen van veel naar weinig effect;
- Samenvoeging van deze kennis, gekoppeld aan watertype en gebied in een expert systeem, bruikbaar voor waterbeheer en beleid.

Werkwijze:
- Uitvoeren van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over hydrologische maatregelen en hun ecologische rendement;
- Informatie verzamelen over al uitgevoerde herstelprojecten, deze kennis beschikbaar maken voor beheerders;
- Methoden verkennen om bestaande herstelprojecten te evalueren;
- Een functioneel ontwerp opstellen voor een expert systeem;
Het beoogde systeem operationaliseren.

Resultaten:
Om bestaande herstelprojecten toegankelijk te maken is de database AQUAHERSTEL (http://aquaherstel.wur.nl) opgezet. Waterbeheerders kunnen daar vergelijkbare projecten opzoeken en een beeld krijgen van de kosten en effecten. Er is een operationeel expert systeem geprogrammeerd dat geschikt is voor het bepalen van de effectiviteit van beheersmaatregelen op oppervlaktewatersystemen; de zogenaamde MaatregelWijzer Waterbeheer (MWW). Dit programma ordent relevante stuurfactoren naar belang en mate van verstoring. Maatregelen zijn geordend naar effectiviteit. Het prototype is in een workshop succesvol getest.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation