KNAW

Research

"Resign or stay on." A study of Dutch cabinet members who came under fire...

Pagina-navigatie:


Update content


Title "Resign or stay on." A study of Dutch cabinet members who came under fire in a political crisis, 1918-2002
Period 01 / 2009 - 08 / 2012
Status Current
Dissertation Yes
Research number OND1334816
Data Supplier CPG

Abstract (NL)

Dit onderzoek poogt inzicht te geven in bepaalde politieke spelregels als onderdeel van het parlementaire bedrijf. Wie deel uitmaakt van een kabinet moet bereid zijn overleg te voeren en compromissen te sluiten om politieke resultaten te bereiken. Maar wat als een conflict zo hoog oploopt dat een bewindspersoon voor de keuze komt te staan tussen opstappen en aanblijven? Welke actoren en factoren spelen hierbij een rol? En op welke wijze? Bij ontwrichting van het alledaagse worden onderlinge relaties en posities immers goed zichtbaar. Dit project moet uiteindelijk resulteren in een dubbeldissertatie met CPG-collega, Anne Bos. Charlotte Brand neemt hierin het onderzoek over de periode 1918-1967 voor haar rekening.

Related organisations

Other involved organisations

Bureau Strategische Kennisontwikkeling

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation