KNAW

Onderzoek

Evaluatie van functionele onafhankelijkheid in kinderen met brandwonden...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Evaluatie van functionele onafhankelijkheid in kinderen met brandwonden met de Functionele Onafhankelijkheids Maat voor kinderen (WeeFIM): een pilot studie
Looptijd 06 / 2009 - 09 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1334923

Samenvatting

Door belangrijke verbeteringen in de zorg voor patiënten met brandwonden in de 20ste eeuw is de aandacht verschoven van het al dan niet overleven van patiënten (mortaliteit) naar hoe het gaat met patiënten die overleven; hun functioneren. Het meten van, verschillende aspecten van, 'functioneren' is belangrijk, omdat de gezondheidszorg en behandeling erdoor gestuurd worden. In Nederland ontbreekt het aan een instrument waarmee het dagelijks functioneren van kinderen met brandwonden gemeten kan worden. De uit de Verengde Staten afkomstige Functionele Onafhankelijkheids Maat voor kinderen (WeeFIM) lijkt daarvoor een geschikt instrument. Doelstelling Cross culturele aanpassing en eerste test (feasibility, responsiveness, reproduceerbaarheid) van de WeeFIM bij kinderen met brandwonden.

Samenvatting (EN)

Major improvements in burn care in the 20th century have caused a shift in attention from mortality towards the functional outcome of burns. Because public health and interventions are driven by the analysis of appropriate outcomes at the community and clinical levels, measuring functional outcomes is important. To do so, a core set of instruments based on the framework of the International Classification of Functioning are a necessity. Although progress has been made, a generic instrument concerning the activity domain in children with burns is still urgently needed. At the moment the best option for such an instrument is felt to the Functional Independence Measure for children (WeeFIM). Objective(s) Cross cultural adaptation and preliminary testing (feasibility, responsiveness, reproducibility) of the WeeFIM in paediatric burn patients.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. M.E. van Baar
Onderzoeker Dr. A.S. Niemeijer
Onderzoeker Dr. H.A. Reinders-Messelink
Projectleider Dr. M.K. Nieuwenhuis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie