KNAW

Research

Influence of organic farming on development of nature values in the EHS

Pagina-navigatie:


Update content


Title Influence of organic farming on development of nature values in the EHS
Period 10 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1334959

Abstract

Agriculture in the adjacent zone often has negative effects on nature values in the EHS. Organic farming might benefit nature values in the EHS. This research will inform about this issue.

Research objectives:
Does organic farming have positive influence on nature values in the EHS.

Results and products:
Report.

Abstract (NL)

Doel:
Onderzoek naar de positieve effecten van biologische landbouw op natuurwaarden van de Ecologische Hoofdstructuur.

Werkwijze:
Samenbrengen van gegevens en inzichten over het onderwerp in nauwe samenwerking met de betrokken sector en natuurbeherende organisaties.

Resultaten:
Beoogde resultaten
- Rapport

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.H.F. Stortelder

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation