KNAW

Research

China-Netherlands IPM Partnership

Pagina-navigatie:


Update content


Title China-Netherlands IPM Partnership
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1335015

Abstract

China and the Netherlands agreed to promote sustainable agriculture and crop protection. The Dutch MoA wants to know which barriers slow down the implementation of Integrated Pest Management (IPM) and Good Agriculture Practices (GAP) methods in agriculture in China. For this, the Dutch MoA needs to know which institutions play a key role in implementation of these methods.

Research objectives:
This project intends to contribute to the effort to develop a more sustainable crop protection strategy and an environmentally sound production related to Good Agricultural Practice (GAP) and IPM (Integrated Pest management). The project is to initiate a Sino Dutch network of experts on GAP/IPM.

Results and products:
The project is to initiate a Sino Dutch network of experts on GAP/Integrated Pest Management (IPM).
Results are:

* A meeting between Sino and Dutch MoA with a conclusions on how to cooperate in the project
* A report on institutions and stakeholders in China involved in implementation of GAP and IPM plus stakeholder analysis
* A workshop on GAP
* And if agreed on within the network, additional cooperation projects on specific GAP projects to be defined within the network

Abstract (NL)

Doel:
Het hogere doel van dit project is een bijdrage leveren aan duurzame gewasbescherming en milieuvriendelijke gewasproductie door Good Agriculture Practice (GAP) en Integrated Pest Management (IPM) in China. Het concrete doel van dit project is een Chinees - Nederlands netwerk van GAP- en IPM-experts op te zetten waarbij alle relevante partijen betrokken zijn.

Werkwijze:
Begin 2009 wordt een overleg met vertegenwoordigers van het Chinese en Nederlandse Ministerie van Landbouw gehouden om draagvlak voor en richting van het project te bepalen. Een overzicht van te betrekken partijen zal gemaakt worden.
Een stakeholderanalyse van sleutelpartijen bij implementatie van GAP en IPM zal gemaakt worden.
De resultaten zullen gepresenteerd en besproken worden op een workshop in China met Chinese en Nederlandse GAP en IPM experts in China.
De hoofdactiviteiten in dit project door Nederlandse partners worden voornamelijk gedaan door medewerkers van Wageningen UR.

Resultaten:
Resultaat van dit project is een Chinees - Nederlands netwerk van GAP en IPM experts op te zetten waarbij alle relevante partijen betrokken zijn, met:

* Een overleg tussen Chinees en Nederlands MoA over invulling details in het project
* Een rapport over sleutelpartijen in China betrokken bij implementatie GAP en IPM, inclusief stakeholderanalyse
* Een workshop over GAP
* En bij voorkeur na 2009 ook aanvullende samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzame gewasbescherming.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. E. den Belder
Researcher Ir. H. van den Bosch
Researcher Dr.ir. A. Elings
Researcher Ir. H.A.I. Stoetzer
Project leader Dr.ir. C. Kempenaar

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation