KNAW

Research

BO-04-013: Implementation of Dutch organic farming and food policy action plan

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-013: Implementation of Dutch organic farming and food policy action plan
Period 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1335027

Abstract

Policy background and context:
The Dutch organic agriculture policy action plan is in place over the period 2008-1011. Related to this policy scheme are a number of questions that are addressed in this bundle of projects.

Knowledge requirements:
The major issues can be divided into 5 categories: issues concerning an equilibrated growth and the stimulation of conversion to organic agriculture. A second issue addresses the challenge to foster cooperation between the organic and the conventional sector when working on innovations for the future. The third major issue deals with the role and function that organic agriculture can fulfil in the ever increasing claims on agricultural land use. How compatible is organic agriculture with the demands? The forth issue deals with the necessity to gain insight in the level of use of the research results, research done for and with the organic sector. The fifth issue finally concerns the policy itself drawing up an evaluation and monitoring plan for the evaluation of the policy.

Knowledge tasks:
Related to the major issues as described above.

Abstract (NL)

Doel:
De afgelopen jaren heeft de biologische sector een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. Samenwerking in de keten is uitstekend van de grond gekomen en dat is te zien aan de zichtbaarheid van biologische producten in de winkels. De uitdaging voor de sector is deze groei de komende jaren vast te houden zodat de sector zich ontwikkelt tot een robuuste sector, die marktontwikkeling in de toekomstgeheel zelfstandig kan voortzetten. Daarom is door overheid, ondernemers, banken en maatschappelijke organisaties nog één afsluitend convenant afgesloten om samen te werken aan de verdere positionering van de biologische sector.

Het doel van dit thema is het genereren van gewenste beleidsinzichten t.b.v. de implementatie van de beleidnota biologische landbouw.

Werkwijze:
Vanuit een nadere analyse van de kennisvragen samen met de opdrachtgevers, zijn de vragen gegroepeerd onder een vijftal thema s.

1. Bevorderen omschakeling
2. Verbinding
3. Groene ruimte stad en land
4. Kennisbenutting
5. Beleidsimplementatie.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. F.G. Wijnands

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation