KNAW

Research

Chronic Sleep Reduction in Adolescents

Pagina-navigatie:


Update content


Title Chronic Sleep Reduction in Adolescents
Period 09 / 2008 - 11 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1335059
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

This study aims to investigate the relations between subjective and objective sleep parameters of adolescent boys and girls in periods without and with stress (exams) and to study the differential relations of sleep parameters, and especially chronic sleep reduction, with adolescents? school functioning and school performance in these periods. Besides, the study will clarify whether extension of sleep may improve adolescents? school functioning and performance in a stressful period by experimentally testing the effect of 40 minutes sleep extension. Personality correlates, such as test anxiety, are used as control variables. Linear Mixed Models are used to analyse the data.

Abstract (NL)

Adolescenten kunnen hun slaaptijd verlengen door eerder naar bed te gaan. Deze verandering van bedtijd kan een positief effect hebben op het humeur en de cognitieve prestaties van jongeren. Chronisch slaaptekort is een probleem onder adolescenten. Slaapproblemen hebben een grote invloed op het dagelijks functioneren van deze jongeren. Julia Dewald-Kaufmann onderzocht met behulp van een vernieuwde versie van de Chronisch Slaaptekort Vragenlijst de effecten van slaapproblemen op cognitieve prestaties, schoolprestaties, gedragsproblemen en emotionele problemen. Chronisch slaaptekort ontstaat door onvoldoende of slechte slaap over een langere tijd. Dewald-Kaufmann stelt dat slaapproblemen hoogst relevant zijn voor de samenleving en het vaststellen van (school)beleid. Een school kan bijvoorbeeld besluiten om s morgens later te beginnen om zo beter aan te sluiten bij de slaapbehoefte van jongeren. Het proefschrift van Dewald-Kaufmann levert meer inzicht in het meten, de gevolgen en het verbeteren van chronisch slaaptekort bij adolescenten.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. S.M. Bögels
Supervisor Prof.dr. G.A. Kerkhof
Project leader Dr. A.M. Meijer
Doctoral/PhD student Dr. J.F. Dewald-Kaufmann

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation