KNAW

Research

Early prediction of Alzheimer’s disease

Pagina-navigatie:


Update content


Title Early prediction of Alzheimer’s disease
Period 11 / 2008 - 10 / 2010
Status Completed
Research number OND1335107
Data Supplier ISAO

Abstract

Many elderly individuals are anxious to develop dementia. Currently, we are unable to predict who will develop dementia, and a diagnosis is made rather late in the disease process. For purposes of care and potential future treatments, one would like to intervene as early as possible in the disease. With brain magnetic resonance imaging (MRI) scans, persons with high risk of Alzheimer s disease can be partly detected, but a single MRI scan is not sufficient as a good prediction tool. In this study I am going to investigate whether a more advanced MRI technique is able to more accurately predict Alzheimer s disease. With this technique, named diffusion tensor imaging (DTI), we are not only able to visualize the brain in general but also whether brain structures are microscopically intact. In a large population study of elderly without dementia, DTI scans have been made and we follow them to see who develops dementia. In this way we may be able to already detect changes on a DTI scan suspect of dementia in a phase when persons have clinically no dementia.

Abstract (NL)

Veel ouderen zijn bang om dement te worden. Op dit moment kunnen we niet voorspellen of iemand dement zal worden en een diagnose wordt pas vrij laat in het ziekteproces gesteld. Met het oog op zorgverlening en eventuele toekomstige behandelingen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen in het ziekteproces. Met behulp van magnetische resonantie imaging (MRI-scans) van de hersenen kunnen personen met een grote kans op de ziekte van Alzheimer gedeeltelijk worden gedetecteerd. Eén MRI-scan is echter niet voldoende voor een goede voorspelling. In dit project onderzoeken we of de ziekte van Alzheimer door middel van een geavanceerdere MRI-techniek nauwkeuriger kan worden voorspeld. Met behulp van deze nieuwe MRI techniek, genaamd DTI (diffusie tensor beeldvorming), kunnen we niet alleen de grote structuren van de hersenen in beeld brengen, maar kunnen we ook zien of hersenstructuren microscopisch intact zijn. In een onderzoek bij een grote populatie ouderen die niet aan dementie lijden zijn DTI-scans gemaakt. De ouderen worden gevolgd om te zien wie van hen dementie ontwikkelt. Op deze manier zijn we mogelijk in staat om op een DTI-scan veranderingen te detecteren die wijzen op dementie in een stadium waarin de betreffende personen klinisch nog geen symptomen van dementie hebben.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. T. den Heijer

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23363 Geriatrics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation