KNAW

Research

The music of eighteenth-century bell-playing clocks in the Netherlands

Pagina-navigatie:


Update content


Title The music of eighteenth-century bell-playing clocks in the Netherlands
Period 01 / 2009 - 01 / 2014
Status Current
Research number OND1335169
Data Supplier METIS KNAW

Abstract (NL)

Dit onderzoek richt zich op het muziekrepertoire van bellenspeelklokken in achttiende-eeuwse Nederlandse huiskamers en daarmee ook op het achttiende-eeuwse muziekrepertoire in Nederland in algemenere zin. In deze periode hadden steeds meer mensen een klok in hun bezit, die elk (half) uur een melodie speelde. Een groot aantal van zulke klokken is overgebleven; deze vormen een belangrijke bron in onderzoek naar achttiende-eeuwse muzikale smaak in Nederland. Er wordt geïnventariseerd welke melodieën door de klokken gespeeld werden en hoe dit zich verhoudt tot andere achttiende-eeuwse repertoires. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan wie de eigenaren van de klokken waren en wat hun invloed was op de muziekkeuze. Bovendien wordt gekeken naar hoe bestaande melodieën gearrangeerd werden voor de speelklokken en naar wat we kunnen leren over historische uitvoeringspraktijk van deze muziekprogramma's.

Related organisations

Related people

Researcher M. Lefeber
Project leader Prof.dr. L.P. Grijp

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation