KNAW

Onderzoek

Bridges to the Past: Historical Distance and Multiperspectivity in English...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bridges to the Past: Historical Distance and Multiperspectivity in English and Dutch Heritage Educational Resources
Looptijd 08 / 2009 - 10 / 2014
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1335209
Leverancier gegevens Website CHC

Samenvatting

De Bruijn onderzocht wat musea, archieven, herinneringscentra en andere erfgoedinstellingen doen om het verleden dichterbij te laten komen of juist op afstand te houden. Zij gebruiken bij zogenoemde 'erfgoededucatie' historische voorwerpen, monumenten, verwijzingen in het landschap en mondelinge overleveringen om het verleden tastbaarder maken. Dit motiveert de leerlingen en stimuleert hun historisch besef, aldus beleidsmakers en educatieve medewerkers. Tevens benadrukken zij vaak het idee dat erfgoed kan bijdragen aan identiteitsontwikkeling onder jongeren. Maar het verleden kan zo dichtbij worden gebracht dat het reflectie op geschiedenis in de weg zit. Daarnaast bestaat het risico dat sommige perspectieven meer worden benadrukt, terwijl andere juist worden uitgesloten. Dit zijn problematische aspecten als het leren over geschiedenis centraal staat. De Bruijn analyseerde voor zijn onderzoek de educatieve materialen, activiteiten en erfgoedpresentaties van vijftien Engelse en Nederlandse erfgoedinstellingen over de slavenhandel en slavernij, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Hij bestudeerde lesbrieven, kijkwijzers, projecten, rondleidingen, workshops, tentoonstellingen, gedenktekens en historische sites. De materialen zijn onderzocht op inzet, presentatie en benadering van het erfgoed. Ook bestudeerde hij de ordening en structurering van het verhaal en door wiens gezichtspunt dit wordt verteld. Wordt het verleden ook verbonden aan het heden? Is het verhaal in een breed mondiaal of nationaal kader geplaatst of wordt er ingezoomd op regionale of lokale gebeurtenissen? Krijgen we de geschiedenis mee door de ogen van één persoon of zijn er meerdere perspectieven? Uit het onderzoek van De Bruijn blijkt dat erfgoed-educatieve materialen het verleden niet per se in een versimpelde vorm dichterbij brengen. Zij tonen juist een grote diversiteit in het stimuleren van zowel de nabijheid als de afstand tot het verleden. Een belangrijk resultaat van zijn studie is dan ook een analysekader voor erfgoed-educatieve materialen, die van waarde kan zijn voor educatieve medewerkers en makers van tentoonstellingen om te reflecteren op hun eigen praktijk. Zo biedt dit model bijvoorbeeld inzicht in het effect van verschillende verhaalstructuren op de ervaring van nabijheid en in de diverse manieren waarop historische voorwerpen in educatieve materialen kunnen worden gebruikt. Ook laat de vergelijking tussen de twee landen en de drie onderwerpen zien dat erfgoededucatie sterk wordt beïnvloed door de specifieke doelstelling en missie van de betrokken instelling, die weer gevormd is door veranderingen in hoe de samenleving omgaat met bepaalde geschiedenissen. Volgens De Bruijn is bewustwording hiervan van groot belang als erfgoededucatie meer wil bieden dan enkel een gekleurde ervaring van het verleden. Wanneer elementen van nabijheid en betrokkenheid worden gecombineerd met afstandelijke reflectie kan erfgoededucatie namelijk een verrijking zijn voor het geschiedenisonderwijs, stelt hij.

Samenvatting (EN)

This research project is part of the NWO programme Heritage Education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge. The programme examines how heritage education in a culturally heterogeneous and globalising society can contribute to the construction of shared historical knowledge, while acknowledging different perspec- tives on the past. Three topics have been selected as context of analysis for this re- search programme: Christianisation, transatlantic slave trade and World War II. My research project is a comparative study of educational media developed by heritage institutions, in the Netherlands and England, in relation to the history curricu- lum. Both countries societies have in recent years become more culturally heteroge- neous. This aspect, in addition to the sensitivity of the three topics selected for the research programme, provides an interesting context for studying heritage education, as this type of learning relates to concepts of identity and commonality. Therefore, this project addresses the question how heritage education resources construct commonal- ity and how that affects their representations of the past. The analysis focuses on ques- tions like how these resources deal with teaching about the significance of cultural heritage; to what extent they present the perspectives of different historical actors; whether they concentrate more on local, national or global history; and how they stimulate temporal and emotional distance or proximity to the past. Sources of this project include digital and print-based heritage educational media, exhibitions and his- tory school textbooks.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie