KNAW

Onderzoek

Agendavorming EU Food Industry en High Level Group

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Agendavorming EU Food Industry en High Level Group
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2013
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1335241

Samenvatting

Doel:
De doelstelling is het verkrijgen van inzicht in welke transities binnen de Europese Food Industry de komende jaren op de agenda staan en waarom.
Dit inzicht vormt de basis voor de strategische positionering van de Nederlandse publieke en private sectoren op dit terrein en de keuze voor kennisallianties in Europa. De EU Commissie heeft een High Level Group on the Food Industry (4 EU commissarissen, 8 ministers, 12 CEOs) geformeerd die publiek/private support acties voor de food industrie moeten ontwikkelen. Daarnaast zijn andere instanties actief op het gebied van agendavorming binnen de agri-food sector zoals het platform European Technology Platform Food for Life, ESF-COST project groep 'Forward Look Food Systems', de SCAR groep (met nieuwe Eureka initiatieven), het regionale clusterinitiatief 'FINE' en een aantal grote meerjarige Europese Netwerk groepen als NUGO (nutrigenomics) en High Tech Europe. Tevens is het European Institute of Technology (EIT) opgericht (hoofdkantoor in Budapest) met als doelstelling om Europese clustering van kennis en innovatie binnnen en tussen sectoren te realiseren.
Deze grootschalige strategische activiteiten zullen een enorme impact hebben op de inhoudelijke en organisatorische invulling van de kennis/innovatie agenda's op het agri-food gebied.
Het hier voorgestelde actieonderzoek zal inzichtelijk maken welke transities in EU Food industry komende jaren op de agenda staan en waarom, alsmede in welke strategieën passend zijn voor een goede Nederlandse positionering. De uitkomsten komen ter beschikking voor het beleid van het ministerie van LNV, en de andere departementen die samen met LNV actief zijn op het F&N domein (o.a. EZ, VWS en VROM).

Werkwijze:
De activiteiten zijn onder te verdelen in twee hoofdblokken:
De EU Commissie heeft een High Level Group on the Food Industry (4 EU commissarissen, 8 ministers, 12 CEOs) geformeerd die publiek/private support acties voor de food industrie moeten ontwikkelen. Eind 2008 verschijnt een eerste concept voor publieke consultatie. Op basis daarvan gaat het LEI inzichtelijk maken welke transities op de agenda staan en waarom, en zal binnen Wageningen geinventariseerd worden hoe hieraan kan worden bijgedragen.
De EU Commissie stimuleert en financiert de opzet van tal van andere initiatieven (zoals hierboven genoemd: ETP, ESF-Cost-Food, FINE, SCAR, High Tech Europe, etc) om mede input te geven aan agendering van relevante maatschappelijke onderwerpen in het agri-food domein. AFSG gaat inzichtelijk maken welke transities hier op de agenda zijn gekomen en waarom (actie 2.1; deliverable report). Daarnaast gaat AFSG binnen het nieuw te starten Network of Excellence High Tech Food Europe concreet en gestructureerd de volgende case uitwerken (2.2; deliverable report):
- identificatie en evaluatie van beschikbare en toekomstige kennistools;
- verzamelen en monitoren van industriƫle behoeften en kennis
- definiƫren van implementatie routes en kennistransfer schema's;
- ontwikkeling van een duurzaam actie plan voor een Europees Centrum voor Food inclusief de schets van contouren van een Europese Food Facility passend bij de agenda van European Strategic Research Forum on Infrastructure (ESFRI).
Tenslotte gaan LEI en AFSG samen de resultaten uit de actielijnen 1 en 2 analyseren en spiegelen aan de huidige agenda van LNV op dit terrein. In een gezamenlijk document wordt deze analyse binnen een workshop met stakeholders bespreken. Het thema van de workshop is inzicht in boven beschreven transitie en Europese positionering van de Nederlandse kennisinfrastructuur op het agri-food domein. De uitkomst is een actieplan voor de Nederlandse overheid (ministeries van LNV, EZ en VWS) en private sector (FNLI en andere branche organisaties).
Noot: de volledige uitwerking van de case NoE High tech beslaat vier jaar. De resultaten betreffen de activiteiten in jaar 1 van deze case.

Resultaten:
Website (portal) met weblog en drie rapporten over agendavorming van de: high level Group
andere Europese netwerken;
concrete case: Network of Excellence High Tech Europe.
Workshop met Nederlandse stakeholders over transities en positionering.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Several international actions are taking place to set the agenda to improve the competitive position of the EU Food Industry. This project support these actions and provides the Dutch community with insight on the transitions scheduled for the coming years to improve the competitive position of the food industry.

Research objectives:
This project support these actions and provides the Dutch community with insight on the transitions scheduled for the coming years to improve the competitive position of the food industry.

Results and products:
Website (portal) with weblog and three reports about development of agendas from:
high level Group
other European networks;
concrete case: Network of Excellence High Tech Europe.
Workshop with Dutch stakeholders about transitions

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. H.S.M. de Vries
Onderzoeker Ir. J.H.A. Willemsen
Projectleider Drs. K.J. Poppe

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24300 Voeding
D42200 Bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie