KNAW

Onderzoek

Novel transcriptional activators of Aspergillus involved in plant biomass utilization

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Novel transcriptional activators of Aspergillus involved in plant biomass utilization
Looptijd 01 / 2009 - 06 / 2012
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1335308
Leverancier gegevens Website UU

Samenvatting

Schimmels spelen een belangrijke rol in de koolstofcyclus op aarde. Veel schimmels breken dood of levend plantenmateriaal af dat voor een groot deel uit polysacchariden bestaat. Deze polysacchariden moeten eerst afgebroken worden tot monosacchariden, voordat deze opgenomen kunnen worden door de schimmel. Aangezien er verschillende plantpolysacchariden zijn, elk met een unieke samenstelling aan monosacchariden, zijn er ook verschillende enzymen nodig die elk een specifieke binding tussen de monosacchariden hydrolyseren. Schimmels beschikken over regulatoreiwitten die de aanmaak van specifieke sets van deze enzymen kunnen stimuleren of onderdrukken, afhankelijk van de aanwezige polysacchariden. Het verkrijgen van meer kennis over de onderliggende, regulerende mechanismen van plantpolysaccharideafbraak is van fundamenteel belang aangezien polysaccharide-afbrekende enzymen hun toepassing vinden in verscheidene industriële processen. Deze regulatoreiwitten kunnen gebruikt worden om bepaalde groepen, in plaats van individuele, enzymen te manipuleren. Dit is bijvoorbeeld van belang voor toepassingen waarbij complete hydrolyse van biomassa nodig is (t.b.v. bio-brandstof). In dit onderzoek indentificeert en karakteriseert Birgit Gruben regulatoren van de filamenteuze schimmels Aspergillus niger en Aspergillus nidulans die betrokken zijn bij de utilisatie van plantbiomassa. Het gaat hier om de regulatoren RhaR, GalX en GalR. RhaR is een regulator betrokken bij de afbraak van de pectinolytsiche sub-structuur rhamnogalacturonan-I en tevens het katabolisme van de monosaccharide L-rhamnose. GalX en GalR zijn regulatoren betrokken bij het katabolisme van de monosaccharide D-galactose, waarbij GalR specifiek voorkomt in A. nidulans. Gruben keek ook naar expressie van genen die coderen voor polysaccharide-afbrekende enzymen op verscheidene koolstofbronnen, naar co-expressie van deze genen en naar interacties tussen bekende regulatoreiwitten.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie