KNAW

Research

BO-06-013

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-06-013
Period 01 / 2009 - unknown
Status Current
Research number OND1335425

Abstract (NL)

Doel:
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw geeft onder bepaalde omstandigheden ongewenste milieubelasting o.a. door problemen in het oppervlaktewater en grondwater. De beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk vanwege steeds hogere eisen die door de Europese Unie worden gesteld voor veiligheid van mens, dier en milieu. Het doel van het LNV-beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen is 95 % reductie van de milieubelasting in 2010 t.o.v.1998, op een wijze die bedrijfseconomisch verantwoord is en de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw, ten opzichte van de land- en tuinbouw in een aantal omringende EU-landen, niet onevenredig onder druk zet. (Convenant Gewasbescherming).

Het doel van het thema Doorontwikkelen geïntegreerde gewasbescherming is het boeken van milieuwinst door uitontwikkelen van reeds ingeslagen paden voor geïntegreerde gewasbescherming (Subdoelstelling 1 van het Convenant duurzame gewasbescherming).

Werkwijze:
De belangrijkste vraag m.b.t. het behalen van de doelstellingen van het Convenant Gewasbescherming is of en welke verbeteringen er mogelijk zijn in bestaande geïntegreerde gewasbeschermingstrategieën.

Het systeem van geïntegreerde gewasbescherming moet per sector steeds verder worden ontwikkeld naar een niveau van hogere duurzaamheid door optimalisatie van bestaande middelen en integratie met nieuwe methoden en maatregelen o.a. afkomstig uit thema BO-06-014. De resultaten dienen in de praktijk inpasbaar te zijn en bij te dragen aan de convenantdoelstellingen, waarvoor samenwerking met het project Telen met Toekomst een belangrijke voorwaarde is.

In dit thema worden geïntegreerde gewasbeschermingstrategieën ontwikkeld op basis van meer fundamentele kennis die elders en in het voorgaande programma is ontwikkeld. Het onderzoek is deels gericht op knelpunten in de verschillende sectoren en deels sectoroverschrijdend. Om het onderzoek op korte termijn toepasbaar te maken wordt de praktijk direct bij het onderzoek betrokken.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. C.J.H. Booij

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation