KNAW

Onderzoek

Uitbreiding MEBOT met boomkwekerij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Uitbreiding MEBOT met boomkwekerij
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1335430

Samenvatting

Doel:
Uitbreiding van milieuevaluatiemethode MEBOT voor gewasbescherming in de boomkwekerij en fruiteelt.

Werkwijze:

* Inpassen van aspecten van meerjarige en containerteelten in evaluatiesysteem
* Verzamelen data boomkwekerij en fruitteelt
* Vullen van de database
* Testen door middel van toepassen van database in combinatie met de rekenregels
* Testen van het systeem door onderzoekers, kennismakelaars en onderwijs.

Resultaten:
MEBOT is uitgebreid met boomkwekerijteelten en met fruitteelt (appel) Dit betekent dat de computerapplicatie MEBOT naast akkerbouw, volllegronds groente en bloembollen ook geschikt is om te gebruiken voor boomkwekerij en fruitteelt. Door deze teelten aan MEBOT toe te voegen kunnen voor deze teelten en bedrijven met deze teelten maatregelen en strategieën worden geëvalueerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Development of a method to evaluate environmental and economic sustainability of different strategies.
In 2007 the tool MEBOT (FEMEE) has been successfully tested. Real farm data was used to evaluate good and best practices. The model (MEBOT, in English FEMEE) will be extended with treenursery and fruitproduction.

Research objectives:

* Extension of the model.
* Collection of data (farm activities, crop related data e.g.)
* Modelling treenursery and fruitproduction in a system based on arable farming

Results and products:
The result of the project will be that the method FEMEE (MEBOT) is extended with tree nursery and fruit production. An evaluation tool for environmental and economic sustainability of different crop protection strategies for tree nurseries and fruit crops is available. The products are a module Treenursery and a module Fruit crops, including an extention of the database. A report descibing the moduels Treenursery and Fruit Crops in FEMEE.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. P. van Asperen
Onderzoeker Ir. J.A. de Boer
Onderzoeker Ir. M.J. Groot
Onderzoeker Ir. A.J. van Kuik
Projectleider Ir. R. Schreuder

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D16800 Simulatie, virtual reality
D18240 Bosbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie