KNAW

Onderzoek

Knelpunten implementatie best practices Glastuinbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Knelpunten implementatie best practices Glastuinbouw
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1335446

Samenvatting

Doel
Doel van het project is

* Met gericht onderzoek snel inspelen op knelpunten bij de implementatie van best practices, om zodoende voortgang (en bereidheid) in beheersen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen niet te frustreren
* Nieuwe best practices die binnen het Plantgezondheidprogramma of daarbuiten worden ontwikkeld sneller naar de praktijk te laten doorstromen, door bij te dragen aan de doorontwikkeling in de praktijk.

Werkwijze
Twee keer per jaar, in november en mei, worden de onderzoeksvoorstellen door een begeleidingscommissie (BCO) beoordeeld. Deze lijst komt tot stand door:

1. inventarisatie onderzoeksvragen door Telen met toekomst (Tmt); Tmt betrekt hierbij convenantpartners LTO, Agrodis, Nefyto, UvW
2. suggesties voor doorontwikkeling nieuwe best practices van themaleiders PG en andere onderzoekers
3. suggesties vanuit de BCO.

Onderzoeksvoorstellen dienen te voldoen aan een aantal vooraf opgestelde criteria.
Prioritering en beoordeling van de onderzoeksvoorstellen vindt plaats op basis van de genoemde criteria. Dit wordt uitgevoerd door de projectleider in overleg met een begeleidingscommissie, met daarin vertegenwoordigers van Tmt, het LNV-plantgezondheidsprogramma, LTO Glaskracht NL, Agrodis en PT.

Resultaten
Er zullen per jaar ca. 5 - 20 onderzoeken worden uitgevoerd (afhankelijk van omvang budget per subproject). De resultaten dragen bij aan het wegnemen van de knelpunten bij de toepassing van de best practices en/of bij het doorontwikkelen en versneld implementeren van nieuwe best practices.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. E.A.M. Beerling

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie