KNAW

Onderzoek

Weerbaarheidsverhoging tegen trips en witte vlieg in komkommer via plant-...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Weerbaarheidsverhoging tegen trips en witte vlieg in komkommer via plant- en predatormechanismen
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1335448

Samenvatting

Doel
De bestrijding van trips en witte vlieg in komkommer verbeteren door biologische bestrijding te combineren met maatregelen die resistentie tegen deze plagen induceren.

Werkwijze:
Op jonge komkommerplanten bepalen we welke niet-schadelijke herbivoren (planteneters die zich niet doorontwikkelen op komkommer) resistentie in de plant induceren tegen trips en witte vlieg. Vervolgens wordt bepaald wat de gevolgen hiervan zijn voor de biologische bestrijding van deze plagen. Het is te verwachten dat de bestrijding verbetert wanneer de plaag geremd wordt in de ontwikkeling.

Verder zal onderzocht worden of de herbivoren die resistentie induceren, een aanvullende voedselbron voor de bestrijders kunnen zijn. De resultaten worden verder ontwikkeld tot een toepasbare methode voor telers. Uiteindelijk worden de maatregelen die weerbaarheid tegen trips en wittevlieg via de plant of de bestrijder verhogen gecombineerd in één strategie. Dit zal in samenwerking met telers getest en gedemonstreerd worden.

Resultaten
Nieuwe maatregelen die bestrijding van trips en witte vlieg in komkommer verbeteren door mechanismen via de plant en via de predatoren.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Thrips and whiteflies are two major pest species in greenhouse cucumber. Control is mainly based on augmentative releases of generalist predatory mites. However many insecticides are still used to lower pest pressure during short cropping cycles in summer and during switches to new cropping cycles. Recent research has shown that biological control of thrips, whiteflies and spider mites is strongly improved when multiple pest species are present. Food diversity is enhancing predator development and, as a result of this, improving pest control. Pest diversity was in recent experiments furthermore showing to induce resistance mechanisms in the plant. More research is needed to further study the role of induced plant resistance in pest control and to develop practical methods based on these mechanisms which can be applied by growers.

Research objectives:
Enhancing control of thrips and whiteflies in greenhouse cucumber by combining biological control with methods that induce plant resistance.

Results and products:

* methods for inducing plant resistance against thrips and whiteflies by non-pest herbivores
* knowledge about the impact of induced resistance on biological control
* additional non-prey food for complementing the nutritional value of pest species
* strategy for enhancing control of thrips and whiteflies in greenhouse cucumber by combining plant-mediated and predator-mediated mechanisms

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie