KNAW

Onderzoek

Nieuwe bronnen van alternatief voedsel voor roofmijten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nieuwe bronnen van alternatief voedsel voor roofmijten
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1335461

Samenvatting

Doel
Het project beoogt de ontwikkeling van alternatief voedsel voor roofmijten dat een efficientie-verhoging van de biologische bestrijding geeft Dit alternatieve voedsel moet eenvoudig geproduceerd kunnen worden, aan de teler economisch voordeel bieden, en praktisch toepasbaar zijn.

Werkwijze
Na evaluatie van bestaande kennis over benutting, effecten en chemische samenstelling van pollensoorten als alternatief voedsel zal in het laboratorium opgehelderd worden welke nutriëntensamenstelling van belang is voor effectief alternatief voedsel voor roofmijten. Hiertoe zullen diëten getest worden die bestaan uit (combinaties van) artificiële nutriënten, gefractioneerde pollen, en gerecombineerde pollenfracties. Testorganisme is Amblyseius swirskii.
Met de verkregen kennis zal een alternatief voedselproduct worden samengesteld waarvan de teopassing aan de teler economisch voordeel biedt. De ontwikkeling van een geschikte formulering moet het product praktisch toepasbaar en voor de roofmijten fysiek toegankelijk maken.

Resultaten
Het project levert naar verwachting fundamentele kennis op over diëetsamenstelling in relatie tot overleving, ovipositie en ontwikkeling van A. swirskii, alternatief voedsel voor roofmijten en een formulering die de praktijktoepassing mogelijk maakt.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Successfull application of predatory mites for the control of plagues in horticulture is highly dependent on the fast and stabile establishment of the predator population. In periods of low prey densities this may be accomplished by offering pollen as alternative food. This approach is not yet common practice because of low availability and low keeping qualities of pollen. There is a need for the development of alternative food which can be easily produced and which can be effectively applied in horticulture.

Research objectives:
The objective of the project is the development of alternative food for predatory mites which helps to increase the efficiency of biological control; this alternative food should be easy to produce, should be of help to lower culture costs, and should be practically applicable.

Results and products:
The project will produce fundamental knowledge on the relationship between diet and survival, oviposition and development of A. swirskii, alternative food for predatory mites, and a formulation enabling application in horticulture.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. G.J. Messelink
Projectleider Dr.ir. L.H. Stevens

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie