KNAW

Research

Fusarium oxysporum f.sp. tulipae, causal agent of the devastating dry rot...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Fusarium oxysporum f.sp. tulipae, causal agent of the devastating dry rot in tulip bulbs; unravelling the interaction
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1335463

Abstract

Fusarium oxysporum f. sp. tulipae causes a devastating dry rot of tulip bulbs during storage. Losses are estimated at approximately 10 million euro every year. The practical solutions to prevent this dry rot are mainly focused on the prevention of favorable conditions for infection of the fusarium spores. In spite of taking different measures to prevent these conditions fusarium rot of tulips still lead to great losses the past years. Therefore the tulip growers, bulb export companies and research believe the interaction between tulip bulbs and the fungus F. oxysporum f.sp. tulipae should be characterized thoroughly. This way effective and practical solutions supplementary to the measures that are already applied can be developed. This will lead to a chain management advice for controlling Fusarium dry rot in tulips.

Research objectives:
This research project has the aim to study the interaction between the tulip bulb and the fungus by visualizing the interaction by using microscopy. Therefore the techniques developed for the FusariumScreen of Plant Research International wil be used. This Fusarium Screen was developed to study the interaction of fusarium in grains. This method will be adjusted for Fusarium in tulip. Therefore the following steps are needed:

- Transformation of virulent and less-virulent strains of F. oxysporum f.sp. tulipae will be transformed with GFP that will be constitutive expressed.
- Adjustment of the Fusarium Screen to study the interaction between Fusarium and tulip

After establishing a good Fusarium Screen for fusarium in tulip factors influencing the interaction between Fusarium and tulip will be studied. These factors include harvesting moments, conditions during processing of the bulbs, different conditions during storage of the bulbs, latent infections and ethylene.

Results and products:
2009

- Set of characterized GFP/RFP transformants of several virulent and less virulent strains of F. oxysporum f.sp. tulipae
- Fusarium Screen adjusted for tulip
- First comparison on the interaction between virulent or less virulent strains of F. oxysporum on susceptible or less susceptible tulip cultivars.

Outlook 2010 - 2011

- Conclusion on factors influencing the development of Fusarium in tulip
- Controlling (a part of) the factors influencing the development of Fusarium in tulip

Abstract (NL)

Doel
Fusarium oxysporum f. sp. tulipae is de veroorzaker van zuur in tulp. Deze ziekte veroorzaakt jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro verlies in de branche ondanks de vele inspanningen binnen de sector.

Het doel van dit project is een sterke vermindering van F. oxysporum f. sp. tulipae aantasting in tulp. door het sturen op teeltcondities, bewaarcondities, toepassen van (chemische) bestrijdingsmethoden en veredeling. Hiervoor is inzicht in de interactie tussen Fusarium oxysporum f. sp. tulipae en tulp noodzakelijk. Om dit inzicht te verkrijgen zal worden geprobeerd de interactie tussen de schimmel en de bol te visualiseren. Hiertoe zal de Fusarium Screen ontwikkeld door PRI voor het onderzoeken van de interactie tussen fusarium in granen worden aangepast aan deze plant - pathogeen combinatie.

Werkwijze
In dit project zal de visualisatie m.b.v. de zgn. Fusarium Screen, ontwikkeld door PRI, geschikt worden gemaakt voor het onderzoeken van de interactie Fusarium in tulp. De Fusarium Screen is oorspronkelijk ontwikkeld voor Fusarium in granen maar heeft generieke mogelijkheden.
Door het visualiseren van de groei van de schimmel in de bol kan veel worden geleerd welke processen van belang zijn bij de initiële infectie, overlevingsstructuren tijdens bewaring en transport en de uitgroei van deze overlevingsstructuren.
Voor het visualiseren van de schimmel transformeren we de schimmel met een eiwit dat fluoresceert bij een bepaalde golflengte, het zgn. Green Fluorescent Protein en een variant daarvan, het Red Fluorescent Protein. Vervolgens zullen de transformanten worden geselecteerd op fluorescentie en zullen ze worden vergeleken met de wildtype (niet getransformeerde) isolaten op een aantal eigenschappen waaronder virulentie. Virulentie zal worden getest in een biotoets met potgrond en bollen.
Na de selectie van de transformanten zal de Fusarium Screen worden aangepast en geoptimaliseerd voor Fusarium in tulp. Deze aanpassing en optimalisatie bestaat uit twee delen:

- Creëren van omstandigheden voor infectie in tulp onder containment condities
- Afstellen van meetapparatuur en eventuele aanpassingen van de software voor de beeldverwerking voor Fusarium in tulp en het kwantifceren van de biomassa

Als de Fusarium Screen klaar is gaan we de effecten van factoren die de infectie door Fusarium in tulp beïnvloeden onderzoeken.

In eerste instantie zullen verschillende isolaten variërend in agressiviteit worden onderzocht op een gevoelige en minder gevoelige tulpencultivar. Vervolgens zullen de effecten van oogsttijdstippen, verwerkingscondities, bewaarcondities, latente infecties en ethyleen worden onderzocht.

Resultaten
2009

- Set gekarakteriseerde GFP/RFP transformanten van verschillende meer en minder agressieve isolaten van Fusarium oxysporum f.sp. tulipae
- Fusarium Screen aangepast voor tulp
- Eerste resultaten m.b.t. interactie tussen agressievere en minder agressieve isolaten op een gevoelige en minder gevoelige tulpen cultivar

Vooruitzicht 2010 - 2011

- Vaststelling van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van Fusarium in tulp.
- Sturing van (een deel van) de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van Fusarium in tulp

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. H. Gude
Researcher Dr. H. Jalink
Researcher Dr. T.A.J. van der Lee
Researcher Dr. C. Waalwijk
Project leader Dr. M. de Boer

Related research (upper level)

Program BO-06-014

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation