KNAW

Onderzoek

IPOP Postdoc Scaling & Governance

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel IPOP Postdoc Scaling & Governance
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336175

Samenvatting

Doel
Een eerste doelstelling voor dit project is om bij te dragen aan het inzicht geven in de interactie tussen bio-geografysische schalen en sociaal-economische niveaus. Bio-geografische schalen zijn niveaus van waarnemingen die gebruikt worden om de materiële werkelijkheid te beschrijven en verbeelden (denk aan satelliet beelden, GIS systemen over bodems, reliëf, landsgebruik, etc.).
De uitkomsten zijn afhankelijk van het schaalniveau van de beschikbare data. Sociaal-economische niveaus zijn verschillende organisatieniveaus zoals lokaal, via regionaal en nationaal tot Europees en globaal. Beleid wordt op verschillende niveaus gemaakt en heeft op alle niveaus invloed. Inzicht in governance (de wijze van organisatie) zorgt voor interactie en integratie tussen verschillende schalen en schaalniveaus. Een tweede doelstelling is mede-coordinatie van de activiteiten van de stuurgroep van het IPOP Scaling and Governance.

Werkwijze:
Er wordt gewerkt aan meerdere wetenschappelijke bijdragen op het terrein van scaling en governance in de vorm van wetenschappelijke papers waarbij verbindingen worden gelegd tussen bio-geografische en governance perspectieven. Een deel van het project richt zich op coördinatie van activiteiten binnen het IPOP Scaling and Governance onder andere door mede-organisatie van een PhD cursus op het terrein van Scaling and Governance. Het project richt zich op de inbreng vanuit een economische achtergrond.

Resultaten
Een publicatie en een PhD cursus (PhD-cursus Scaling and Governance, 23 maart 27 maart, 2009)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The spatial developments of agri-ecosystems are determined by both natural and socio-economic processes. Population growth, technological developments, and globalization in terms of trade, people and information has shown the effect of human intervention on land-use. Effects of human intervention on land-use cannot be explained with one single universal theory. Consequently, simple trade-offs in ecological, socio-economic terms are non-existent.
The natural system can be analyzed on different scales in which time and space are important variables. Every scale has its own system boundaries, components and structure.
Both governance levels as bio-geographical scales vary between local, along regional and national to European and global terms. Empirical research demonstrated that levels of decision making almost never coincide with scale of impact. To make it more complex it appears that many direct and indirect links are important between scales and levels. Also observations are often disciplinary specific complicating interdisciplinary up and downscaling of results.

Research objectives:
The objective is to further explore the scaling governance challenge by comparing landscape ecological and economical approaches to scale and level. Landscape ecological and economic sciences have different system delineations, quantification principles, processes and goal orientations. The objective of this project is to effectively bridge the gap between multi-scale landscape ecological system approaches and (institutional) economics scales via governance.

Results and products:
A publication and a PhD course (PhD-course Scaling and Governance, 23 March 27 March, 2009)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. N.B.P. Polman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D52000 Onderwijskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie