KNAW

Research

LUMOS case study

Pagina-navigatie:


Update content


Title LUMOS case study
Period 08 / 2006 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1336177

Abstract

The purpose of the project is to explore the feasibility of cellulose-based biofuel production in combination with water buffering as an alternative to dairy production in the Netherlands; this is explored under a long-term scenario of significant climate change in combination with high fuel prices and a free-market environment in dairy production. The potential spatial pattern of such biofuel production is explored with the Land Use Scanner, a model simulating land use change.

Research objectives:
The objective of the study is to explore the questions above by a feasibility study and, for the spatial aspects, by applying the Land Use Scanner.

Results and products:
Initial results of the study, for the province of Friesland and covering only one scenario, were presented at an international conference (Framing Land Use Dynamics) in 2007. Final results are presented on a poster at the Annual International Sustainable Development Conference in July 2009, and are also incorporated as a chapter in a book.

Abstract (NL)

Doel
Bijdragen aan de ontwikkeling van het Ruimt-Scanner-model d.m.v. case-studies, en bijdragen aan het begrip van de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw in Nederland.

Werkwijze
Er is een studie uitgevoerd naar de economische haalbaarheid van riet- en wilgenteelt, eerst alleen in Friesland, later voor heel Nederland. Deze haalbaarheid is bekeken in combinatie met waterberging. Twee scenario's zijn hiervoor gebruikt: ten eerste is gekeken naar een scenario van sterke klimaatverandering gecombineerd met hoge energieprijzen. Een dergelijk scenario is gunstig voor de teelt van biomassa. Als contrast is ook een scenario doorgerekend dat minder gunstig uitvalt voor deze teelten. Vervolgens is met de RuimteScanner ingeschat wat de ruimtelijke uitwerking van beide scenario's zou zijn.

Resultaten
Presentaties op twee internationale congressen (FLUD in 2007 en AISDR in 2009, beide in Utrecht), en een hoofdstuk in een boek waarin diverse projecten met de RuimteScanner worden beschreven.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. R.W. Verburg
Project leader Dr. J.W. Kuhlman

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D16800 Computer simulation, virtual reality
D18100 Exploitation and management physical environment

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation