KNAW

Research

Zealand Sole

Pagina-navigatie:


Update content


Title Zealand Sole
Period 04 / 2007 - 04 / 2014
Status Completed
Research number OND1336217

Abstract

The Zealand Sole project aims at developing a novel competitive economic branch on the basis of landbased integrated farming of marine organisms such as Sole, Ragworm, Bivalve mollusks and saline crops, in harmony with nature.

Research objectives:
In order to evaluate the perspectives for such a novel economy Wageningen UR carried out a feasibility study in 2007-2009 under the auspices of the Zealand Sole foundation. The feasibility study was conducted with financial support of the Ministry of LNV and additional IPOP research funding through Wageningen UR. In 14 work packages the feasibility of landbased mariculture was analysed for technical-biological aspects, economic perspectives and with regard to landscape impacts and social acceptance.

Results and products:
The major results are:
Traditional mariculture is based on the use of commercially available fish feed. In the Zealand sole project it was demonstrated that Sole can be cultured on the basis of a natural diet consisting of cultured ragworms (Nereis virens). Growth rates of ragworm fed Sole was twice the standard value with dry feed. Ragworm is therefore considered as a model feed for Sole feed requirement studies
Aquaculture in The Netherlands is normally carried out in expensive, closed and covered systems without daylight entrance. In het Zealand Sole project a novel greenhouse based design was presented in which fish larvae and fry culture can be combined with algal culture for bivalve hatchery/nursery. The design included the development of an integrated heat/energy conservation model.
For fish mariculture in The Netherlands in outdoor systems temperature control if essential. An existing heat balance model for the North Sea was adapted for shallow pond systems. This allowed detailed analysis of heat budgets over time; it was used to address possible application of an aquifer.
On the basis of the phase 1 outcomes the Zealand Sole foundation board submitted a proposal for the next phase to develop a pilot plant. Just recently the proposal was accepted for the coming 5 years.

Abstract (NL)

Doel
Het project Zeeuwse Tong beoogt de ontwikkeling van een nieuwe competitieve economische sector gebaseerd op de binnendijkse productie van zeetong, zagers, schelpdieren, en zilte gewassen, in harmonie met zilte natuur. Het idee voor de Zeeuwse Tong komt voort uit de Kennissprong Zilte Zoom van Wageningen UR .

Werkwijze
Om het perspectief voor deze nieuwe economische sector te beoordelen heeft Stichting Zeeuwse Tong Wageningen UR in de periode april 2007 april 2009 een vooronderzoek uit laten voeren. Dit vooronderzoek is met financiële steun van LNV en IPOP-gelden uitgevoerd in de vorm van een veertiental deelprojecten. Elk van deze deelprojecten heeft de haalbaarheid van binnendijkse zoutwater aquacultuur beoordeeld vanuit een andere optiek: technisch-biologisch, economisch en als opgave voor ruimtelijke en maatschappelijke inpassing.

Resultaten
De belangrijke resultaten:
De gangbare wijze van teelt van zoutwatervis maakt gebruik van commerciële voeders op basis van vismeel. Zeeuwse Tong heeft aangetoond dat zeetong diervriendelijk en vismeelvrij gekweekt kan worden door gebruik te maken van een natuurlijke prooisoort: zagers (Nereis virens). Tong gevoerd met zagers bleek bovendien twee keer sneller te groeien dan op het droogvoer op basis van vismeel dat nu door kwekers gebruikt wordt. Zagers vormen daardoor een ideaal model voor onderzoek naar de specifieke eisen die zeetong stelt aan de voeding.
De teelt van vis in Nederland vindt in de regel plaats in goed geïsoleerde, maar dure loodsen zonder toetreding van daglicht. Zeeuwse Tong heeft een ontwerp gepresenteerd voor een goedkoop transparant gebouw (zoutwaterkas) waarin met voordeel de productie van pootvis gecombineerd kan worden met de teelt van algen voor de productie van schelpdierbroed. Voor het ontwerp hebben onderzoekers een integraal model van de warmte- en energiehuishouding van zo n kas ontwikkeld.
Voor de doorkweek van zoutwatervis buiten wordt het Nederlandse klimaat in het algemeen als ongeschikt gezien: s winters is het te koud en s zomers worden vijvers te warm. Onderzoekers hebben een model van de warmtehuishouding van de Noordzee geschikt gemaakt voor toepassing op ondiepe vijversystemen. Daarmee hebben ze nauwkeurig in kaart gebracht hoe seizoensmatige tekorten en overschotten aan warmte van jaar tot jaar verschillen en welke mogelijkheden er zijn om deze te matchen middels het gebruik van een aquifer.
Stichting Zeeuwse Tong heeft de uitkomsten van de tweejarige haalbaarheidstudie gebruikt om een Proefproject aan te vragen: de aanvraag is inhoudelijk goedgekeurd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.J.M.H. Ketelaars

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation