KNAW

Research

Popular Support for Welfare State Reforms. On welfare state legitimacy and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Popular Support for Welfare State Reforms. On welfare state legitimacy and welfare stare reforms in the Netherlands
Period 01 / 2009 - 03 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1336389
Data Supplier Website ASSR

Abstract

This PhD-project is aimed at answering four questions. First, to what extent do individuals support the welfare state? Second, what happens to public welfare state support when support for different groups and support for different types of arrangements is distinguished? Third, to what extent can these differences in support for groups and arrangements be explained by differences in values and opinions? And finally, what trends in welfare state support can be observed? The processes of individualization, social differentiation and rising prosperity in Western societies have since the 1970 s led several authors to predict a welfare state crisis. Surprisingly though, many empirical studies show that support for welfare states appears still as high as it was before the welfare state crisis . One may ask whether developments, that pose a threat to public welfare state support, are adequately investigated in these empirical studies. The way support for the welfare state has been investigated in these studies often gives no attention to different groups of beneficiaries and different types of welfare arrangements. Support for the welfare state is treated as a comprehensive variable that allows for no differentiation. Because the values and opinions which determine welfare state support have changed since the 1970 s, the central hypothesis of this research project is that to investigate the support for the welfare state it is necessary to distinguish between different groups and welfare arrangements.

Abstract (NL)

Het is een wijdverbreid misverstand dat Nederlanders herzieningen van de verzorgingsstaat niet steunen als ze er daardoor economisch op achteruit gaan. Raven toont in haar proefschrift aan dat Nederlanders zich scharen achter (in hun ogen) rechtvaardige herzieningen. Maar niet iedereen verdient dezelfde steun, zo vindt het Nederlandse publiek. Voor sommige mensen moeten strenge regels gelden in ruil voor een uitkering, voor anderen niet. Dit is afhankelijk van de mate waarin men zich identificeert met uitkeringsgerechtigden. Zo vinden Nederlanders dat voor bijstandsontvangers strengere regels moeten gelden dan voor ouderen. Deze opvattingen stemmen in hoge mate overeen met de regels in het beleid. Publieke opinie Raven heeft ook onderzocht in welke mate de publieke opinie invloed heeft op het beleid voor de verzorgingsstaat. Dan blijkt dat de publieke opinie geen invloed heeft op beleid dat al lang bestaat en sterk geïnstitutionaliseerd is zoals bijvoorbeeld de WW en de AOW. De voorwaarde is dat dit beleid is gebaseerd op rechtvaardigheidsprincipes die breed worden gesteund in de maatschappij. De publieke opinie heeft wel invloed op relatief nieuw beleid dat nog sterk in ontwikkeling is.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R.J. van der Veen
Co-supervisor Prof.dr. P.H.J. Achterberg
Doctoral/PhD student Dr. J. Raven

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation