KNAW

Research

Monitoringsystematic Multi Functional Agriculture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitoringsystematic Multi Functional Agriculture
Period 08 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1336476

Abstract

Description:
The value of the output of the multifunctional farming sector is being determined for the year 2007 and a monitoring system for this purpose for the years to come will be developed.

Results and products:
In the beginning of April a flyer and background report will be published.

Abstract (NL)

Doel
De Taskforce multifunctionele landbouw heeft als opdracht van Minister Verburg meegekregen bij te dragen aan een omzetverdubbeling van de multifunctionele landbouw in 4 jaar. Om het uiteindelijk resultaat van de inzet van de Taskforce en de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw sector goed te kunnen vaststellen is een goede nulmeting en de ontwikkeling van een goede monitoring systematiek onontbeerlijk.
De omzet van de multifunctionele sector vaststellen voor het jaar 2007 en een monitoring systematiek omschrijven die aangeeft op welke wijze de omzet van de multifunctionele landbouw blijvend gevolgd kan worden. Daarin wordt ook aangegeven welke (nieuwe) databronnen daar voor nodig zijn.

Werkwijze
1. Monitoringssystematiek: Analyse van alle bestaande databronnen (CBS, BIN), landbouw en zorg etc, analyse hiervan en in kaart brengen hiaten, aanbevelingen voor opzetten van monitoring
2. Beschrijving van de omzet van deelsectoren op basis van bovenstaande analyse aangevuld met gesprekken met expert en focusgroepen rond streekroducten en recreatie.
3. Impactmeting via enquete onder 800 ondernemers: hierin is gevraagd naar de relatie van het bedrijf met de omgeving: lokale werkgelegenheid, werkplezier, inkoop en verkoop van producten en diensten in directe omgeving etc.

Resultaten
Begin april komt een brochure en achtergronddocument uit.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.J. Visser

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation