KNAW

Onderzoek

Monitoringsystematiek voor TFML

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Monitoringsystematiek voor TFML
Looptijd 08 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336476

Samenvatting

Doel
De Taskforce multifunctionele landbouw heeft als opdracht van Minister Verburg meegekregen bij te dragen aan een omzetverdubbeling van de multifunctionele landbouw in 4 jaar. Om het uiteindelijk resultaat van de inzet van de Taskforce en de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw sector goed te kunnen vaststellen is een goede nulmeting en de ontwikkeling van een goede monitoring systematiek onontbeerlijk.
De omzet van de multifunctionele sector vaststellen voor het jaar 2007 en een monitoring systematiek omschrijven die aangeeft op welke wijze de omzet van de multifunctionele landbouw blijvend gevolgd kan worden. Daarin wordt ook aangegeven welke (nieuwe) databronnen daar voor nodig zijn.

Werkwijze
1. Monitoringssystematiek: Analyse van alle bestaande databronnen (CBS, BIN), landbouw en zorg etc, analyse hiervan en in kaart brengen hiaten, aanbevelingen voor opzetten van monitoring
2. Beschrijving van de omzet van deelsectoren op basis van bovenstaande analyse aangevuld met gesprekken met expert en focusgroepen rond streekroducten en recreatie.
3. Impactmeting via enquete onder 800 ondernemers: hierin is gevraagd naar de relatie van het bedrijf met de omgeving: lokale werkgelegenheid, werkplezier, inkoop en verkoop van producten en diensten in directe omgeving etc.

Resultaten
Begin april komt een brochure en achtergronddocument uit.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The value of the output of the multifunctional farming sector is being determined for the year 2007 and a monitoring system for this purpose for the years to come will be developed.

Results and products:
In the beginning of April a flyer and background report will be published.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie