KNAW

Onderzoek

Ruraal park plattenlandstoerisme

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ruraal park plattenlandstoerisme
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336481

Samenvatting

Doel
Farm+Fun opereert als een samenwerkingsverband tussen ondernemers en een overkoepelende organisatie. Ondernemers organiseren periodiek aantrekkelijke activiteiten op hun bedrijf en de overkoepelende organisatie draagt de ideeën voor deze activiteiten aan en verzorgt de marketing-, communicatie- en promotiestrategie. Een franchiseformule zorgt voor een verdeling van inkomsten tussen ondernemers en de organisatie van Farm+Fun. De ondernemers dragen het totaalconcept, zij vormen de kracht achter Farm+Fun.

Voordat het project kan starten dient nog een analyse uitgevoerd te worden op de volgende onderdelen:

- Wat zijn de kernkwaliteiten van het gebied?
- Analyse van de hoeveelheid te verwachten bezoekers aan dit park. Vertalen van consumententrends naar concrete cijfers
- Aangeven hoe het concept aansluit bij diverse waarden die centraal staan in beleid: groen/ gezondheid, kinderen, duurzaamheid, vitale lokale plattelandseconomie etc.
- Ondernemerschapvaardigheden in kaart brengen en programma voor verdere ontwikkeling. Gekoppeld aan organisatievorm (b.v. coöperatie)

De levensvatbaarheid van het concept Farm + Fun in beeld brengen en aangeven welke stappen nog gezet moeten worden om het geheel succesvol te laten starten.

Werkwijze

- Kernkwaliteiten van het gebied in beeld brengen gebaseerd op gebiedsvisies en gesprekken met bewoners en andere stakeholders.
- Analyse van consumententrends en leefstijlen en deze vertalen naar potentiƫle bezoekersaantallen: de marktverwachting van het concept.
- Analyse van de meerwaarde de het concept biedt op het terrein van people, planet en profit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en inzichten ontwikkeld bij het gebiedscertificerings traject welke in opdracht van de Taskforce wordt uitgevoerd en van de resultaten van het project maatschappelijke effect rappportage (MAER).
- Ondernemersvaardigheden in kaart brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van competenties en vaardihghedentests ontwikkeld in het project platteland innovatie.

Resultaten
- Rapport en Powerpointpresentatie
- Vakbladartikel
- Kennis online bericht

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Farm+Fun is a cooperation between entrepreneurs and a dome organization. Entrepreneurs organize periodically atractive activities at their farms. The dome organization brings up the ideas for these activities and take care of the marketing, communication and promotion strategies. A franchise formula takes care of the distribution of the income between the entrepreneurs and the organization Fun+Farm. The entrepreneurs are the power behind the Farm+Fun.

Research objectives:
Before the project can start analysis has to be performed to answer the following questions:

- What are the main qualities of the area
- The expected number of visitors to this park. Transcription of consumerstrends into actual numbers.
- Description how the concept corresponds with the several major values of the policy as green/health, children, etc.
- Chart competents for entrepreneurs and design a program for future development

To chart the viability of the concept Farm+Fun and report the steps that have to be made to make the concept a success.

Results and products:

- Reports and powerpoint presentations
- Articles in specialist magazines
- Information on Kennis on Line

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D67000 Vrijetijdswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie