KNAW

Onderzoek

Vrijloopstallen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vrijloopstallen
Looptijd 12 / 2008 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336489

Samenvatting

Doel
Het doel van het project is om de praktische haalbaarheid, het welzijnsperspectief en de risico's voor mastitis in beeld te krijgen en tijdig de ontwikkeling van bodems te sturen in de verdere ontwikkeling van vrijloopstallen naar een duurzaam houderijsysteem.

Werkwijze
Dit project is onderdeel van een groter project. In 2008 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan (fase 1) . In 2009 vinden experimenten plaats op kleine schaal (ca. 200 tot 300 m2 ligbedoppervlak) met drie typen bodems (fase 2). Het betreft bodems van zand, droge bagger (hoogste kwaliteitsklasse) en compost (houtsnippers en zaagsel). Het onderzoek richt zich op een optimale opbouw en management van de bodem zodat de beloopbaarheid van het vee goed is en de risico's voor mastitis beperkt worden. Na de semi-praktijkexperimenten vindt er mogelijk een opschaling plaats naar praktijkschaal (60 tot 70 koeien) (fase 3).
Dit project richt zich op de experimenten in fase 2.

Resultaten
Gezamenlijk rapportage aan LNV en PZ waarin de resultaten van het onderzoek met de verschillende bodems zijn vastgelegd (december 2009). Daarin zijn conclusies opgenomen over welke bodems perspectief hebben onder de Nederlandse (klimaat)omstandigheden. Er worden aanbevelingen gedaan over opbouw en management van de verschillende typen bodems.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Free housing for dairy cattle could contribute to sustainable dairy farm systems. Therefore it's necessary to manage the new floor systems in a way to increase animal welfare and minimize risks for mastitis.

The main questions are:

- how to construct and manage the different bedding systems?
- what is the behaviour of the animals and the risks for mastitis?

Research objectives:
The objective is to gain insight into the application of new floor bedding systems for dairy cattle. These insight will be used to develop the free housing for dairy in a more sustainable farm system.

Research will be done on three beddings: sand, compost and dry soil. The measurements will focus on climate, hygiene of the bedding, behaviour of the cows and somatic cell counts of the milk.

Results and products:
Report of the practical experiences with new flooring materials in free walk dairy housing like sand, compost and sludge. The conclusions will show the perspective of these beddings. Recommendations will be given about the construction and management of the different beddings.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. S. Bokma
Onderzoeker Ir. H.J.C. van Dooren
Onderzoeker Dr.ir. S.F. Spoelstra
Projectleider Ir. P.J. Galama

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie