KNAW

Research

Research into an alternative type of floor for veal calves

Pagina-navigatie:


Update content


Title Research into an alternative type of floor for veal calves
Period 01 / 2009 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1336528

Abstract

Description:
According to a motion issued in the Dutch parliament, research under practical conditions should be performed with the aim to compare alternative types of floors for veal calves. The government should make a final decisison with regard to the legally required type of floor for veal calves based on the results of this latter study.

Research objectives:
To perform research, under practical conditions, in order to identify an alternative type of floor for veal calves, that is better in terms of the welfare of the animals than the existing wooden slatted floor.

Results and products:
A new type of floor that is better for veal calf welfare than the existing wooden slatted floor.

Products:
- A new type of floor
- A report
- Popular and scientific publications

Abstract (NL)

Doel
Onderzoek doen onder praktijkomstandigheden teneinde een alternatief vloertype te identificeren dat beter is, in termen van het welzijn van de kalveren, dan de bestaande houten lattenbodem.

Werkwijze
- Fase 0: Definitie van alternatieve vloertypen die onderzocht gaan worden.
- Fase 1: Aanleg van alternatieve vloertypen op kalverbedrijven die aan het onderzoek meedoen, volgens een wetenschappelijke verantwoorde proefopzet. Vervolgens worden systematisch waarnemingen verricht aan de kalveren. Welzijn van vleeskalveren wordt meetbaar gemaakt volgens de methodiek van de in ontwikkeling zijnde welzijnsmonitor. Dat betekent dat het welzijn van kalveren wordt afgelezen op basis van concrete dierkenmerken.
- Fase 2: Analyse van gegevens en rapportage. Een advies over een alternatief vloertype (na zorgvuldige afweging van de voors en de eventuele tegens) zou begin 2011 kunnen worden uitgebracht.

Resultaten
Een nieuw vloertype dat vanuit het oogpunt van het welzijn van de kalveren beter is dan de bestaande houten lattenbodem.

Producten:
- Nieuw vloerconcept
- Rapport voor opdrachtgever
- Publicaties voor vakpers en een wetenschappelijk tijdschrift

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. C.G. van Reenen

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation