KNAW

Onderzoek

Biosynergy

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Biosynergy
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336624

Samenvatting

Doel
Het doel van het project is om een bestaande geïntegreerde conventionele/lignocellulose bioethanol faciliteit op te waarderen tot een bioraffinage plant voor de co-productie van chemicaliën, materialen en energie (transportbrandstof, elektriciteit en warmte). Door deze opwaardering wordt het potentieel mogelijk de transportbrandstof bioethanol op een marktcompetitieve en duurzame wijze te produceren, door o.a. gebruik te maken van de toegevoegde financiële marktwaarde van de co-producten.
Het resultaat van het project is van direct belang voor de agrosector (mogelijke afzet agroresiduen, inzet nieuwe lignocellulose teeltgewassen), de transportsector (biobrandstof substituut), de chemische/materialen sector (bio-based producten). Tevens levert het project data voor de mogelijkheden voor de implementatie van bioraffinage processen in het algemeen, m.a.w. deze manier van denken kan ook worden toegepast voor andere biomassa product ketens. Indit kader zijn de resultaten van belang voor diverse ministeries (LNV, EZ, VROM), alsmede voor de NGO's.
De productie van biotransportbrandstoffen kan slechts dan marktcompetitief (zonder overheidssubsidies) plaatsvinden indien de biomassa wordt geconverteerd middels hoog-efficiënte bioraffinage processen, waarbij naast de biotransportbrandstof tevens co-producten met voldoende toegevoegde marktwaarde worden geproduceerd. De co-productie van lignocellulose bioethanol tezamen met chemicaliën/materialen is slechts één voorbeeld van het bioraffinage potentieel in NL; een dergelijke aanpak kan ook bij het gebruik van biomassa voor andere doeleinden worden toegepast. Door inzet van biomassa in hoog-efficiënte raffinage processen wordt de beschikbare bionmassa zo efficient mogelijk en met minimale milieu-belasting benut voor de productie van een spectrum aan producten (voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energiedragers). Bioraffinage processen vormen derhalve de motor van de Bio-based Economy.

Werkwijze
In 2008 is m.n. aandacht besteed aan de volgende aspecten:

- Labschaal deeltechnologie ontwikkeling over de gehele biomassa waardeketen (biomassa voorbehandeling, conversie, productafscheiding en productopwaardering tot eindproducten;
- Concept "basic-design" van de integrale bioraffinageplant voor de co-productie van bioethanol en bio-based producten uit lignocellulose-rijke biomassa (hout, stro, agroresiduen);
- Integrale milieutechnische en financieel-economische ketenanalyses van diverse biomassa waardeketens;
- Disseminatie van de projectresultaten in een scala aan internationale conferenties/workshops.

Resultaten
2007 en 2008: labschaal technologieontwikkeling, concept ontwerp raffinage plant en initiële integrale ketenanalyses
Labschaal technologieontwikkeling (voorbehandeling/ontsluiting, fermentatie, productscheiding, getrapte thermochemische conversie, pyrolyse, chemische synthese), concept ontwerp raffinage plant en initiële integrale ketenanalyse (hout/stro - raffinage - bioethanol + co-producten).
2009 en 2010: opschaling meest perspectiefvolle deeltechnologieën en demonstratie op pilot-schaal, finaal ontwerp bioraffinage plant, scala ketenanalyses van perspectiefvolle bioraffinageketens (= breder dan bioethanol katen alleen).
Presentaties van projectresultaten op diverse nationale/internationale workshops/conferenties.
Pubicatie van (deel)resultaten en overall project in diverse nationale/internationale media, waaronder Kennis Online.
Vooralsnog loopt het project volgens plan. Geen significante afwijkingen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The approach of the project includes:

- Development of advanced technologies for physical/chemical fractionation of biomass feedstocks including DDGS, raw and pre-treated straw, hardwood and softwood as representatives of major European biomass streams into their composing components for further downstream processing.
- Development of innovative thermo-chemical conversion technologies and advanced biochemical conversion techniques for the processing of feedstocks into biomass-derived intermediate products (e.g. butanol, phenolic oils, furfural).
- Designing downstream conversion processes for synthesizing value-added chemicals and fuels from intermediates obtained from the thermo-chemical and biochemical processing steps.
- Identification of the most promising biorefinery chains for the EU and for specific market sectors based on energy efficiency, environmental performance and cost, and to quantify the overall environmental effects of these chains.
- Implementing and demonstrating technologies that result from the project at pilot scale.
- Integrating the developed technologies in a basic design for an innovative cellulose ethanol based biorefinery process.
- Training and knowledge dissemination

Research objectives:
The BioSynergy project is supported by the European Commission through the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (2002 2006) with a grant up to 7.0 million under contract number 038994 (SES6). The project addresses Thematic Priority Sustainable development, global change and ecosystems . It started on the 1st of January 2007 and has a duration of 48 months.
Project Coordinator: ECN, Hans Reith, +31-224-564371, reith@ecn.nl ECN, Hans Reith, +31-224-564371, reith@ecn.nl Assistant Project Coordinator: WUR A&F, René van Ree, +31-317-476593, rene.vanree@wur.nl
WUR A&F, René van Ree, +31-317-476593, rene.vanree@wur.nl
EC Project Officer: European Commission, Maria Georgiadou, +32-2-2959846, maria.georgiadou@ec.europa.eu
European Commission, Maria Georgiadou, +32-2-2959846, maria.georgiadou@ec.europa.eu

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.R.C. Bakker
Onderzoeker Dr.ir. C.G. Boeriu
Onderzoeker Dr.ing R.J.A. Gosselink
Onderzoeker Ir. P.F.H. Harmsen
Onderzoeker Dr. J. van Haveren
Onderzoeker Dr. A.M. Lopez-Contreras
Onderzoeker Ing. K.A. Togtema
Projectleider Drs.ing. R. van Ree

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14500 Chemische technologie, procestechnologie
D14530 Brandstoftechnologie
D14800 Energie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie