KNAW

Research

EU files and transition paths

Pagina-navigatie:


Update content


Title EU files and transition paths
Period 01 / 2008 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1336625

Abstract

Description:
With the increased importance of the files biobased economy and biofuels, there is an increased need for support.

Research objectives:
This project supports the activities resulting from the transition paths, to be defined in the governmental view on the biobased economy.

Results and products:
Reports, (written) advice, procesfacilitation

Abstract (NL)

Doel Ondersteuning ministerie van LNV beleidsmedewerkers "biobased" bij nationale en internationale activiteiten. Werkwijze Op basis van vraag. Resultaten Onder andere de volgende zaken zijn uitgevoerd: In 2008 is een bijdrage geleverd aan de organisatie en de invulling van de drie regionale workshops die door platform groene grondstoffen in het begin van het jaar zijn georganiseerd. Zowel voor de algemene organisatie als voor de invulling en begeleiding van een aantal sessies is door verschillende mensen inzet geleverd; Uit het project is het extra laten drukken en breed verspreiden (via de innovatienieuwsbrief van LNV) van 2000 exemplaren van het boekje "Doorbreken van de innovatieparadox, 9 voorbeelden uit de biobased economy" dat oorspronkelijk in 2007 is verschenen, betaald; Er is een bijdrage geleverd aan de overheidsdiscussie over de verpakkingsbelasting voor bioplastics door Christiaan Bolck; Er is een begin gemaakt met een project monitoring biomassastromen, dat in 2009 zal worden afgemaakt en gerapporteerd; Er is bijgedragen aan de voorbereiding van de EU strategie voor biobased, oa bijdrage aan lead-market initiative.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. C.H. Bolck
Researcher Dr.ir. H.W. Elbersen
Project leader Dr. H.L. Bos

Related research (upper level)

Classification

D14800 Energy
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation